Suomi tarvitsee uuden ja monipuolisen viennin strategian

Ajankohtaista

Sosialidemokraatit ovat valinneet vaaliohjelmansa painopisteeksi kolme tärkeää ja toisiaan tukevaa aihetta: työn, tasa-arvon ja turvallisuuden. Me sosialidemokraatit haluamme rakentaa Suomea, jossa jokainen yksilö on arvokas ja tärkeä sellaisena kuin on. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokainen ihminen voi onnistua lähtökohdistaan riippumatta ja jossa apu sekä tuki ovat tarvittaessa valmiina. Meille menestyksen avaimia ovat työn, tasa-arvon ja turvallisuuden lisäksi myös ihmisten välinen luottamus ei markkinavoimien valta. Yhdessä sopimisen, eli konsensuksen aika ei ole ohi.

Vaalien jälkeen tärkein tehtävä on luoda kestävää taloudellista kasvua ja uutta työtä. Vain kasvu turvaa hyvinvoinnin tulevaisuudessa: työttömät on saatava töihin, jotta he saavat ansiotuloja. Ansiotulot tuovat turvaa huomiselle: tiedon siitä, että raha riittää ruokaan ja vuokraan ensi viikollakin. Työllisyysasteen nosto lisää verotuloja, eli kasvattaa niitä kuuluisia valtion hartioita.

Suomi on vientivetoinen maa. 40 % bruttokansantuotteestamme, eli siis tavaroidemme ja palveluidemme arvosta, menee vientiin. Kun vienti sakkaa, meistä jokainen ymmärtää, että se vaikuttaa erittäin negatiivisesti myös kotimaamme talouteen. Juuri siitä syystä tarvitsemme uuden ja monipuolisemman viennin strategian. Tarvitsemme uusia menestystarinoita ilmastonmuutoksen torjuntaan, kaupungistumiseen, uusiutuvaan energiaan, koulutukseen sekä terveyteen liittyvissä innovaatioissa.

Valtion on myös tarjottava lisää julkisia investointeja, joiden tavoitteena on tehostaa talouden toimintaa, luoda kysyntää työlle ja vahvistaa yksityisen sektorin kasvunäkymiä. Tällaisia ovat muun muassa homekoulujen korjaaminen, rautatiet ja tiestö.

Emme saa unohtaa itsensä työllistäviä pienyrittäjiä tavoitellessamme taloudellista kasvua. Yritysten arvonlisäveron eli ALV:n verovelvollisuuden alaraja on nostettava 20 000 euroon. Myös pienyrittäjien sairasloman omavastuuajasta on poistettava kolme päivää ja epäkohdat yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvassa on korjattava. Investointien tekemistä on nopeutettava ja helpotettava yritysten kasvua haittaavia normeja: eli viranomaisten tehokkaampaa yhteistyötä, sääntelyn selkiyttämistä ja lupaprosessien nopeuttamista.

Haluamme vahvistaa työmarkkinoiden tasa-arvoa tukemalla voimakkaasti sellaisia työmarkkinaratkaisuja, jotka kaventavat sukupuolten välisiä palkkaeroja. Naisten ja miesten on saatava sama palkka samasta työstä. Haluamme kieltää nollatyösopimukset ja puuttua alipalkkaukseen vahvistaen vuokratyöntekijöiden asemaa. Nuorisotakuuta tulee kehittää entisestään, sillä yhden nuoren syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa. Etsimme työkyvyttömille, ikääntyneille työttömille ratkaisun, jolla varmistetaan kunniallinen tie eläkkeelle. Aiomme puuttua vahvemmin myös mielenterveysongelmien syihin.

Parannamme myös yksin asuvien ja yksinhuoltajaperheiden asemaa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi päivähoitopalveluissa ja maksuissa on huomioitava nykyistä paremmin yh-perheiden tarpeet, sekä kotitalousvähennystä on kehitettävä yksinasuvien näkökulmasta. Turvaamme myös arvokkaan vanhuuden tukemalla vanhuksen toimintakykyyn vaikuttavia palveluita sekä mahdollisuutta asua kotonaan. Kotiin vietäviä palveluita, kuten kuntoutusta ja omaishoitoa, on vahvistettava. Myös omaishoitajien työtä pitää tukea, esimerkiksi heidän palveluitaan ja tuen saatavuutta parantamalla. Tarvitsemme uuden omaishoitolain.

Miia Nahkuri
kaupunginvaltuutettu kaupunginhallituksen jäsen (sd.)
eduskuntavaaliehdokas
Riihimäki

Jussi Kukkola
kaupunginvaltuutettu (sd.)
eduskuntavaaliehdokas
Hyvinkää

Julkaistu Aamuposti-lehdessä 16.2.2015