Järjestöjen toimintaedellytykset hyvinvointialueilla on turvattava

Tänään kokoontui Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto historian ensimmäiseen kokoukseen. Jätin kokouksessa valtuustoaloitteen järjestöjen toimintaedellytyksien turvaamiseksi hyvinvointialueella ja aloitteen allekirjoitti myös koko sosialidemokraattinen valtuustoryhmä. 

Järjestöissä tehdään korvaamatonta työtä, joka tukee hyvinvointialueita saavuttamaan sote-uudistukselle asetetut tavoitteet. Järjestöjen toiminnan avulla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Järjestöjen toiminta täydentää julkisia palveluita ja voi olla esimerkiksi osa palveluketjua tai -kokonaisuutta. 

Järjestöjen toiminnan tukeminen on jatkossa sekä hyvinvointialueiden että kuntien vastuulla. On tärkeää, että toimintatavoista sovitaan yhdessä alueen kuntien kanssa niin, etteivät järjestöjen toimintamahdollisuudet vaarannu muutosvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tilojen luovuttamista järjestöjen käyttöön, järjestöavustuksien takaamista sekä kuntien ja hyvinvointialueiden vastuista sopimista.

Aloitteena esitimme, että hyvinvointialueella luodaan ja sovitaan yhdessä alueen kuntien kanssa toimintaperiaatteet järjestöjen tukemisesta, joiden avulla turvataan järjestöjen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa sekä päätetään vastuutaho, joka vastaa järjestöjen tukemisesta.Kiitos vielä kaikille äänestäjille luottamuksesta, hieno päästä rakentamaan täysin uutta

Kommentit

Jätä kommentti