Rakennetaan yhdessä yhteistä hyvää!

Kuva: Jarmo Rantanen

Sain kunnian viedä Riihimäen kaupungin onnittelut Riihimäen rakennusmestarit ja insinöörit (AMK) ry:n 80-vuotisjuhliin. Yhdistys täytti jo vuosi sitten pyöreitä, mutta juhlat jouduttiin siirtämään koronatilanteen vuoksi. Nyt upeat juhlat pystyttiin järjestämään koronapassin turvin. Alla onnittelutervehdykseni.

Kiitos juhlista ja onnea vielä kerran!

Arvoisa juhlaväki, Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n jäsenet!

Aivan aluksi haluan kiittää teitä siitä, että saan olla juhlistamassa teidän kanssa teidän reilu 80 vuotista taivaltanne. Viime aikana tämänkaltaiset juhlalliset tilaisuudet ovat olleet vähän harvinaisempia. On hienoa, että nämä juhlat pystyttiin järjestämään, koska te olette juhlan ansainneet. 

Pääsin ennakkoon tutustumaan teidän historiikkiin. Voin myöntää, että ihan jokaista sivua en ole ehtinyt käymään tarkasti läpi, mutta jo tällä tutustumiselle olen vaikuttunut sekä yhdistyksen toiminnasta, mutta myös itse historiikin kirjoittamisesta. Erityisesti minua ilahdutti nuoremman sukupolven ajatukset ja ylipäätänsä se, että historiikissa on nostetut esiin jäsenten ääniä. Upealla tavalla kirjoitetut johdannon sanat yhteisen hyvän rakentamisesta ja rakennuksien merkityksestä lämmittivät mieltä. Hienoa, että pääsemme tutustumaan historiikkiin yhdessä tänään tarkemmin. 

80 vuotta on yhdistystoiminnassa pitkä aika. Se tarkoittaa sitä, että toiminta on ajansaatossa muovautunut ja muuttunut, jotta toiminta on voinut jatkua. On hienoa havaita, kuinka selkeästi halu jakaa tietoa ja halu kehittää ammattitaitoa sekä asiantuntemusta näkyy teidän toiminnassa esimerkiksi erilaisina koulutuksina ja työmaavierailuina. Koko kaupunki hyötyy huomattavasti siitä, että meillä on tällainen yhdistys ja siihen kuuluu ajan tasalla olevia rautaisia ammattilaisia.

Sanotaan, että Suomi on erilaisten yhdistysten luvattu maa. Kansalaistoiminta ja järjestötoiminta ovat kaikissa maissa luonnollinen osa kansalaisyhteiskuntaa. Ne muodostavat Suomessa volyymiltaan ja merkitykseltään kansalaisyhteiskunnan ytimen. Me kaikki tässä tiedämme, kuinka tärkeä rooli tällä on myös yksilöiden hyvinvoinnille ja tunnistamme myös sen, kuinka yhdistystoiminta voi synnyttää yhteisöllisyyden tunteen. 

Kuten historiikissa todetaan, yhdistys muistaa jäseniään elämän iloisina hetkinä, mutta osoittaa tukensa myös vaikeampina hetkinä. Toiminnassanne nousee esiin myös ylisukupolvisuus ja toiminnan jatkumisen varmistaminen. On hienoa, että yhdistyksellä on aktiivista oppilaitosyhteistyötä. Kaupungin näkökulmasta tällainen yhteistyö on erittäin tervetullutta. Yhdistystoiminta on myös hyvin konkreettinen tapa sitouttaa osaavia ihmisiä alueelle. Tämä korostuu entisestään tulevaisuudessa, kun jo nyt lähes kaikista osaajista alkaa olla pulaa.

Historiikissa on hienosti nostettu esiin myös Riihimäen kaupungin tulevaisuuden näkymiä, kiitos myös siitä.

Sanon myös muutaman sanan kaupungin tulevaisuudesta. Kaupunki on aloittanut RakasRIksu2035 työn, joka tarkoittaa siis kaupunkistrategian uudistamista. 

Strategian perusajatus ei ole muuttumassa, vaan yhä edelleen uskomme siihen, että Riihimäki tehdään yhdessä. Tämän vuoden aikana olemme mm. erilaisilla kyselyillä pyytäneet kaupunkilaisia ja sidosryhmiä osallistumaan strategiatyöhön ja pohtimaan kanssamme kaupungin tulevaisuutta. Haluamme kuulla eri toimijoiden ajatuksia mahdollisimman laaja-alaisesti. Yhdistyksille teimme myös oman kyselyn. Jos tämä ei ole tavoittanut tätä yhdistystä, vaikuttaminen on yhä mahdollista, koska strategia on tulossa päätöksentekoon vasta ensi keväänä. Kaikki ideat otetaan vastaan ja uskon, että teidän näkemyksenne kaupungin tulevaisuudesta olisi erittäin tärkeä saada koko kaupungin käyttöön.

Kuten yhdistystoiminnan, myös kaupungin ja rakentamisen tulee elää ajassa, mieluiten vähän sitä jopa ennakoiden. Megatrendien vaikutusta ei voida väheksyä; ilmastonmuutoksen torjunnalla ja ekologisella jälleenrakentamisella on jo kiire, väestö ikääntyy ja monimuotoistuu sekä teknologia sulautuu kaikkeen toimintaamme. Muuttoliikkeet ovat olleet viime vuosina voimakkaita, korona on näitä hieman muuttanut, mutta isossa kuvassa kaupungistuminen on jatkunut, joka aiheuttaa valtavia paineita yhteiskunnassa myös rakentamisen osalta. Teidän asiantuntemukselle ja ammattitaidolle on kova kysyntä myös näiden haasteiden ratkaisemiseksi. 

Aivan lopuksi haluan vielä kiittää teitä vuosikymmenien työstä kaupungin puolesta. Kaupunki on huomioinut merkkipäiväänne kartuttamalla teidän yhdistyksen tiliä. Kaupungin puolesta vielä kerran lämpimät onnittelut. Toivottavasti voimme jatkaa yhdessä yhteisen hyvän rakentamista seuraavatkin vuosikymmenet.

Kiitos. 

Kommentit

Jätä kommentti