Suomalaiset ansaitsevat yhtenäisemmän ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan


Sain pitää vappupuheen Mäntsälän demareiden vappujuhlassa 1.5.2024.

Arvoisat kuulijat, hyvät ystävät ja toverit!

Terveisiä naapurimaakunnasta Hämeestä. Hienoa viettää täällä yhdessä teidän kanssanne vappua!

Hyvä toverit, jokainen vappu on merkityksellinen, mutta nyt sen viettäminen tuntuu erityisen tärkeältä, koska maailman myrskyissä asiat tuntuvat muuttuvan vain entistä nopeammin. Euroopan unioni on Suomelle ja suomalaisille tärkeämpi kumppani kuin koskaan aikaisemmin 30 vuoden aikana. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa muutti pysyvästi turvallisuustilannettamme ja osoitti, kuinka tärkeää on se, että emme ole yksin.

Kesäkuussa me eurooppalaiset äänestämme Euroopan tulevaisuudesta ja sielusta. Tulevaisuudesta siksi, että aikamme suurimpien haasteiden ratkomisessa, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa, tarvitsemme yhtenäistä ja rohkeaa Euroopan Unionia. EU:n on oltava myös entistä vahvempi ja otettava enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Vahva Eurooppa luo kokonaisvaltaista turvallisuutta ja se on jokaisen suomalaisten etu.

Mutta hyvät toverit ja kuulijat. Vieläkin tärkeämmän näistä vaaleista tekee se, että näissä vaaleissa on kyse Euroopan sielusta, sen arvoista. Euroopan unioni rakennettiin takaamaan rauhaa ja turvaamaan tasa-arvoa, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Nyt unionissa käydään jälleen taistoa arvoista. Meidän pitää puolustaa joka päivä ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota, joita pyritään horjuttamaan varsinkin äärioikeiston toimesta useissa maissa.

Myös Suomessa hallituksen toiminta herättää huolta. Kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitusyhteistyö on johtanut paitsi eriarvoisuuden ja vastakkainasettelun lisääntymiseen, myös tärkeiden ilmastotoimien jarruttamiseen sekä hyökkäyksiin mediaa, järjestäytyneitä työntekijöitä, kansalaisjärjestöjä ja muita länsimaisen demokratian kulmakiviä vastaan. Näissä vaaleissa onkin aika pysäyttää tämä kehitys Euroopassa.

EU on myös suomalaisen palkansaajan turva, kun hallitus vetää mattoa jalkojen alta kotimaassa. Suomessa hallitus on asettunut yksipuolisesti työnantajan puolelle uudistaessaan työmarkkinoita. Hallitus perustelee uudistuksia vertaamalla näitä muihin Pohjoismaihin. Hallitus keskitytty vertailussa vain työntekijöiden asemaa heikentäviin uudistuksiin eikä ole huomioinut yhden yhtä työntekijöiden asemaa tai oikeuksia parantavaa tekijää.

Toisaalta uudistuksien perustelut ovat muuttuneet matkan varrella useampaan kertaan; kun vertailu muihin Pohjoismaihin on osoittanut hankalaksi, on julkisuudessa haettu perusteluja muista maista. Näistä on jälleen poimittu vain omiin argumentteihin sopivia kohtia. Hallituksen jatkuva perusteluiden muuttuminen taitaa kertoa enemmänkin siitä, että kyse on jostain muusta. Suomalainen työmarkkinamalli onkin vedenjakajalla. Jos uudistuksia tehdään jatkossakin lainsäädännön kautta ilman neuvotteluratkaisuja, Suomi päinvastoin etääntyy muista Pohjoismaista.

Jos hallitus saa tahtonsa läpi, työntekijälle on jatkossa tarjolla entistä epävarmempia työsuhteita entistä heikommilla työehdoilla. Vakituiseen työhön pääseminen vaikeutuu, potkut työstä saa nykyistä helpommin, työttömyysturva pienenee ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin on vaikeampi päästä.

Mutta palataan vielä tähän pohjoismaiseen vertailuun hetkeksi. On yksi kohta, jossa hallitus ei halua vertailua tehdä: hallituksen päätöksillä ansiosidonnainen päiväraha romutetaan Pohjoismaiden huonoimmalle tasolle.

Nykyisessä ilmapiirissä olen tervehtinyt ilolla sitä solidaarisuutta, jota palkansaajat ovat osoittaneet heille, joilla ei ole työtä ja ymmärtäen samalla, että työttömyys voi kohdata kenet tahansa meistä. Mutta ei, tämä solidaarisuuskaan ei sovi tämän hallituksen ajatusmaailmaan, vaan lakko-oikeutta rajoitetaan ja näin työntekijöiden on vaikeampaa puolustaa omia oikeuksiaan.

Työttömien lisäksi valtiovarainministeri Purran sakset iskevät eläkeläisiin, opiskelijoihin ja meidän kaikkein tärkeimpiin palveluihimme aina sote-palveluista hallituksen ”erityissuojeluksessa” olleeseen koulutukseen. Näin sosiaalialan ammattilaisena ja 90-luvun laman lapsena pidän täysin anteeksiantamattomana sitä, että hallitus tietoisesti omilla päätöksillään lisää lapsiperheköyhyydestä kärsivien lapsien määrää 17 000 lapsella. 

Huhtikuun kehysriihi ei tuonut muutosta hallituksen linjaan, vaikka ministerit toistelivat, että nyt säästöt tehdään oikeusmukaisesti ja kaikki joutuvat osallistumaan talkoisiin. Koulutuksen sijaan hallituksen erityissuojeluksessa ovat edelleen kaikkein varakkaimmat. Hallitus ei puutu pääomatulojen verotukseen, yritystukiin tai esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkoverotukseen, vaikka lähes kaikesta muusta leikataan.

Mitä kovemmat ajat ovat käsillä, sitä tärkeämpää on, että päätökset tehdään oikeudenmukaisesti ja niin, että kaikki pysyvät mukana. SDP panostaisi osaamiseen ja koulutukseen ja varmistaisi, että työttömät saavat tukea niin työnhaun kuin työkyvyn ongelmiin sekä pitäisi huolta siitä, että myös osa-aikaisen työn tekeminen on kannattavaa. Tämä on oikeudenmukaista politiikkaa, jonka avulla varmistetaan, että yhteiskunnan turvaverkko kantaa kaikissa tilanteissa. SDP vahvistaisi julkista taloutta puuttumalla myös mittaviin yritystukiin, pääomatuloihin ja listaamattomien yritysten osinkojen verotukseen. Näin suojattaisiin heikoimmassa asemassa olevia ja varmistettaisiin kaikkien osallistuminen talkoisiin muuallakin kuin juhlapuheissa.

Hallitus on kuitenkin valinnut toisen tien. Tien, joka repii Suomea ja suomalaisia kauemmas toisista. Elämmekin voimakkaiden vastakkainasetteluiden aikaa. Tämän päivän repivässä ilmapiirissä annan entistä suuremman arvon sopimiselle, kompromissiratkaisuille ja yhteistyölle. Suomen kannalta on vahingollista, jos päädymme tilanteeseen, jossa maa heilahtelee nopeasti eri suuntaan ja sumentaa yhteiskunnan kehityksen ennustettavuutta.  Tarvitsisimme pitkäjänteisyyttä, oli sitten kyse kasvun luomisesta, työmarkkinoiden, koulutuksen tai sote-palveluiden kehittämisestä, puhumattakaan julkisen talouden vakauttamisesta. Olemmeko etenemässä kohti peruuttamatonta murrosta, jonka jälkeen jokin on perustavanlaatuisesti toisin?

Se on huolestuttavaa, koska viime aikojen kriisit ovat osoittaneet kuinka tärkeää yhtenäisyys kansakunnallemme on. Suurinta vastuuta yhtenäisyydestä kantavat he, jotka yhteiskunnassa käyttävät eniten valtaa. Erityisesti hallituksen ministereiltä on lupa odottaa ratkaisukeskeistä toimintaa eikä vastakkainasettelun lietsomista.

Repimiselle ja rikkomiselle on olemassa vaihtoehto. Suomea voi rakentaa luottamuksen ja sopimisen kautta. Taloutta voidaan tasapainottaa oikeudenmukaisella tavalla ja maapalloa voidaan rakentaa kestävämmäksi ja näin luoda työtä ja toimeentuloa ihmisille. Yhtenäistä yhteiskuntaa rakennetaan pitämällä kaikki mukana.

Näillä sanoilla haluan toivottaa teille kaikille oikeudenmukaista sekä valoisaa vappua! Pidetään huolta toisistamme ja pidetään kaikki mukana!

Kiitos!

Kommentit

Jätä kommentti