Team Miia mukana Operaatio Vakiduunissa

Lyhyesti

 

Operaatio Vakiduuni ajaa nolla- ja osa-aikatyöntekijöiden aseman parantamista kansalaisaloitteella. Aloitteen tarkoituksena on saada alle 18-tunnin viikkotuntimääräiset osa-aikasopimukset mahdollisiksi vain silloin kun ne ovat perustelluita tietyin edellytysten täyttyessä. Näitä edellytyksiä voisi olla mm. opiskelu ja lasten hoito, osa-aikaeläke tai muut näihin rinnastettavat syyt.

Team Miian palaverissa allekirjoitettiin porukalla kansalaisaloitteet eduskuntavaalikampanjan läpikäynnin ja suunnittelun lomassa. Operaatio Vakiduunia pidetään Team Miiassa niin tärkeänä, että sitä päätettiin pitää esillä Miian kampanjatilaisuuksissa koko kevään.

Tutustu kansalaisaloitteeseen ja allekirjoita TÄSTÄ.

TM150212_01