Demokratia on kansanvaltaa

Miian mietteitä

Viime viikkoina on keskusteltu siitä, kuka voi käydä keskustelua talouspolitiikasta. Keskustelu lähti käyntiin kun SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen otti kantaa talouspolitiikkaan.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Päättäjien pitää ottaa selvää varsin monipuolisesti asioista ja muodostaa näistä mielipide, huolimatta heidän omasta ammatti- tai koulutustaustasta. Asiantuntijat harvoin ovat täysin yksimielisiä asioista, koska maailma ei ole mustavalkoinen. Päättäjien tehtäväksi jää muodostaa mielipide kaiken saatavilla olevan tiedon pohjalta sekä omaan arvopohjaan peilaten. Välillä on vaikea ymmärtää, miksi päättäjien ammatti- ja koulutustaustat toistuvasti kaivetaan esiin ja unohdetaan mistä alunperin keskusteltiin.

Ei voi olla niin, että osa suljetaan pois. Demokratiassa jokaisella tulee olla mahdollisuus lähteä ehdolle vaaleihin ja edetä päättäjäksi, jos äänestäjät näin haluavat. Mitä useammat, eri taustoista olevat ihmiset keskusteluja käyvät, sitä parempi. Demokratia on kansanvaltaa, ei harvojen valtaa.