Demokratiaa pitää kehittää, puolustaa ja vahvistaa joka päivä

Ajankohtaista,Miian mietteitä

Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Sitä pitää kehittää, puolustaa ja vahvistaa joka päivä. Tämä on ollut vahvasti läsnä viime viikoissa.

Pääsin viime viikolla puhumaan osallisuudesta nuorille osallisuudesta osana Policing the Policies -hanketta, jonka tavoitteena on edistää nuorten osallistumista ja osallisuutta nuorisopolitiikassa, innostaa nuoria mukaan toimintaan ja saada heidän äänensä kuuluviin.

Kansainvälinen demokratiainstituutti Idean raportin mukaan koronapandemia on syventänyt demokraattisten ja ei-demokraattisten järjestelmien välistä kuilua. Samaan aikaan myös monissa vakiintuneissa demokratioissa on omaksuttu parin viime vuoden aikana autoritaarisia toimintatapoja. Nämä ovat varsin huolestuttavia kehityskulkuja, joista yhtenä osoituksena voidaan pitää esimerkiksi erilaisten ääriliikkeiden ihannointia, joka näkyi mm. Italian vaalien alla.

”Kansallisteatterin näytelmä K.J. Ståhlbergista toimii muistutuksena kansakuntaa uhkaavista vaaroista” kirjoitti Helsingin Sanomat omassa teatteriarvostelussaan. Aivan samanlainen tunne minulle syntyi, kun Ensimmäinen tasavalta -näytelmän näin viime viikolla. Näytelmä tekee kunniaa presidentille, joka taisteli suomalaisen demokratian puolesta kansakunnan ollessa hyvin hauras. Suosittelen esitystä kaikille. Tämä voisi toimia hienosti myös Ylen ohjelmistossa tv:ssä.

Demokratia tarvitsee uusia keinoja vahvistuakseen, mutta samalla myös jo olemassa olevien keinojen vahvistamista. Demokratia toimii vain, jos ihmiset luottavat toisiinsa, yhteiskunnallisiin instituutioihin ja päätöksentekijöihin.

Eduskuntavaalit järjestetään ensi keväänä. Toivon jokaisen puolueen kantavan vastuuta reilusta vaalikampanjoinnista, joka toivottavasti näkyy myös äänestysaktiivisuuden nousuna.