Ilmastotekoja! NYT! NYT! NYT!

Miian mietteitä

Näin raikui nuorten vaatimukset ilmastolakossa Riihimäellä ja ympäri Suomea perjantaina. Nuoret ovat aidosti huolissaan tulevaisuudesta ja syystä.Ilmastonmuutos uhkaa vakavasti muuttaa nykyistä elämää maapallolla ja Suomen pohjoinen luonto on muutoksille erityisen altis.

Olen täysin vakuuttunut siitä, että meistä jokainen haluaa tehdä arjessaan ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Jopa he, jotka eivät syystä tai toisesta usko ilmastonmuutokseen tai muuten väheksyvät tätä. Meidän päättäjien tulee varmistaa, että ilmaston ja ympäristön kannalta kestävien valintojen tekeminen on mahdollista kaikille. Muutoksen vaikutuksien tulee jakautua tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Tämä on tärkeää, koska jokaisen panosta tarvitaan tämän aikakautemme suurimman haasteen edessä.

Keskustelin lakkoon osallistuneiden nuorten kanssa ja heiltä löytyi todella paljon hyviä ideoita siihen, kuinka arjessa voitaisiin yhä enemmän ottaa huomioon erilaiset ilmastoteot. Kouluun toivottiin parempia roskienlajitteluastioita ja enemmän opetusta ilmastoasioista. Joukkoliikenteeseen toivottiin myös huomattavia parannuksia.

Meillä on valtavan fiksuja nuoria, ja heitä on syytä kuulla entistä enemmän. Nuorten huolta tulevaisuudesta emme voi vähätellä. Lasten ja nuorten on voitava luottaa siihen, että me aikuiset teemme viisaita ratkaisuja ja päätöksiä nyt.