Kiusaamisen vastaisessa työssä tarvitaan kaikkia

Miian mietteitä

Maaliskuun valtuuston kokouksessa käsittelimme useita valtuutettujen aloitteita, joissa haettiin erilaisia keinoja koulukiusaamisen vastaiseen työhön. Riihimäellä kiusaamiseen on puututtu monin eri keinoin. Perusopetuksessa on käytössä̈ Kiusaamisen vastainen koulu eli KiVa- koulu ohjelma, jonka käyttö varsinkin alakouluissa on ollut aktiivista. Yläkouluissa myös nuorisopalveluilla on käytössä monia erilaisia toimintamalleja, joilla voidaan puuttua kiusaamiseen. Kouluissa tehdään myös aktiivisesti monialaista ja verkostomaista työtä̈ kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Näistä toimista huolimatta tuoreimmat kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että̈ Riihimäellä̈ reilu 6 % 4.–5. luokan oppilaista ja noin 7 % yläkoulun sekä̈ ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita kokee tulleensa kiusatuksi koulussa vähintään kerran viikossa. Kiusaaminen saa myös jatkuvasti uusia muotoja. Nuoret ja lapset osaavat parhaiten luoda todellisen kuvan siitä, mitä kiusaaminen oikeasti on ja kuinka se vaikuttaa heidän elämäänsä ja siksi heidän osallistamisensa on erityisen tärkeää tässä työssä. Kiusaaminen ei rajoitu kouluihin tai työpaikoille, vaan sitä kohdataan myös vapaa-ajalla, puhumattakaan sosiaalisesta mediasta.

Tällä̈ hetkellä̈ kaupungissa valmistellaan poikkihallinnollista toimintamallia- ja ohjetta kiusaamisen sekä̈kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja puuttumiseen. Valmis malli sisältää̈ 0-toleranssin kiusaamiselle sekä̈ muun muassa toimintaohjeita eri toimijoille, kuten opettajille ja vanhemmille. Valtuutettujen huoli kiusaamisesta ei ole rajoittunut vain kouluihin, vaan kiusaamiseen on haluttu puuttua myös laajemmin. Koko kaupungin kattavaa toimintamalliin tavoitellaan mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita ja suunnitelmana on tehdä muun muassa kiusaamisen vastainen kampanja. 

Maaliskuun kokouksessa valtuusto hyväksyi yksimielisesti toimenpidealoitteen, jossa koulukiusaamisen vastainen ohjelma tuodaan valtuustolle tiedoksi kevään aikana. Valtuusto seuraa sen toteutumista ja sen tuloksia osana hyvinvointikertomusta. Kiusaamisen kitkeminen edellyttää̈ pitkäjänteistä̈ työskentelyä̈ turvallisen ympäristön luomiseksi. 

Toimet kiusaamisen vähentämiseksi ja turvallisuuden rakentamiseksi kuuluvat meille kaikille. Jos aikuinen kohtaa lapsen tai nuoren ja epäilee, että tätä kiusataan, aikuinen voi kysyä, onko kaikki hyvin. Tärkeintä on, että aikuinen ei jätä lasta tai nuorta yksin vaan puuttuu tilanteeseen. Varsinkin meillä kaikilla aikuisilla on vastuu edistää omalla toiminnalla kiusaamisen vastaista asenneilmapiiriä ja luoda yhteiskunnastamme myötätuntoisempaa. On tärkeää välittää lapsille ja nuorille viesti siitä, että toisten tukemisella ja kuuntelemisella on oikeasti väliä. Toivottavasti kaikki kuntalaiset lähtevät mukaan tähän tärkeään toimintaan ja teemme yhdessä Riihimäestä kiusaamisesta vapaan kaupungin.

Teksti julkaistu myös Aamupostissa 12.4.2024