Nuorisovaltuustolla on tärkeä rooli tuoda nuorten ääni esiin päätöksentekoon

Miian mietteitä
Nuorisovaltuusto palkitsi kaupunginvaltuuston ”Vuoden päätös nuorten puolesta” kunniakirjalla. Nykyään nuorisovaltuustolla on suora aloiteoikeus samalla tavalla kuin kaupunginvaltuutetuilla.

Riihimäen nuorisovaltuuston 25 vuotta kestänyttä työtä juhlistettiin 17.11.2023. Sain tuoda tähän juhlaan Riihimäen kaupungin terveiset.

Arvoisat juhlavieraat!

On suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään ja tuoda tähän teidän arvokkaaseen juhlaanne muutama sanan kaupungin puolesta ja ehkä hieman henkilökohtaisestakin näkökulmasta. Kun juhlitaan toiminnan vuosipäivää ja toimintaa on takana niinkin pitkä aika kuin tämä 25 vuotta, on se osoitus siitä, että toiminnan on pitänyt vakiintua ja toisaalta myös muovautua ja elää ajassa ja siksi 25 vuotta on jo itsessään hieno saavutus.

Me voimme olla ylpeitä Riihimäellä nuorten pidempään jatkuneesta aktiivisuudesta ja siitä, että meillä nuorisovaltuusto on perustettu jo 90-luvun loppupuolella. Näin jälkikäteen tuntuu hieman hullulta, että vasta vuonna 2015, vajaa 10 vuotta sitten, kirjattiin uuteen kuntalakiin nuorisovaltuusto takaamaan nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

Riihimäellä nuorisovaltuusto päätettiin perustaa vuonna 1998 tilanteessa, jossa nuorten vaikuttamis- ja osallistumisaktiivisuuden koettiin laskeneen. Kaupunginhallituksen pöytäkirjoista löytyi seuraavia perusteluja nuorisovaltuuston perustamiseksi: ”Laman aiheuttama yleinen passiivisuus sekä erityisesti nuorten turhautuminen politiikkaan ja päättäjien kykyyn ratkaista nuorten eri elämänvaiheissa esiintyviä ongelmia sekä myös politiikan moraalin alennustila on löydetty yhteiseksi nimittäjäksi ongelmaan.” Tuolloin kaupunginhallitus halusi lisätä keinoja nuorten aktiivisuuden lisäämiseksi ja niinpä päätettiin perustaa nuorisovaltuusto Riihimäelle.

Usein kuulee sanottavat, että YK eli yhdistyneet kansakunnat, pitäisi perustaa tänään, jos sitä ei olisi aikaisemmin perustettu. Ehkä vähän samaan tapaan voisi todeta nuorisovaltuustosta. Noista 90-luvun lamavuosien tunnelmista on hetki aikaa, mutta yhä edelleen tarvitaan erilaisia keinoja mm. aktiivisuuden lisäämiseksi. Tätä puhetta valmistellessa kävin tutkimassa Nuorisovaltuustojen liiton sivuja ja menin päättäjille suunnattuun kohtaan ja siellä ensimmäisenä todettiin, että ” Nuorten osallisuuden yksi suurimmista esteistä on aikuisten asenteet.”

Tämä pysäytti minut ja jäin pohtimaan tätä sekä huomasin itsessäni myös jonkinlaisen vastareaktion; onko todella yhä näin? Tämä jäi mieleeni pyörimään ja tämä avautui oikeastaan itselleni vasta kun aloin peilaamaan tätä oman kokemuksen kautta. Siitä on nyt jo useampi valtuustokausi, kun lähdin mukaan politiikkaan ja toisin kuin nyt, silloin olin myös itse nuori.

Ensimmäisinä vuosina koin, että en oikein puhunut edes samaa kieltä kuin kollegat ja aika usein törmäsin tilanteisiin, jossa joku toinen kertoi, mitä mieltä nuoret ovat, sen sijaan, että minun puheenvuoroni olisi koettu nuoria edustavaksi. Ja tällä en todellakaan tarkoita sitä, että yksittäinen minun mielipiteeni olisi heijastanut kaikkien nuorien ajatuksia, mutta ehkä kuitenkin se oma elinpiiri oli lähempänä kokemusta nuorten maailmasta.

Ja jos mietitään vaikkapa ihan tämän syksyn eduskunnassa käytyjä keskusteluja, on nuorten esiin nostamia huolia vähätelty ja jopa vitsailtu näillä, voisiko sanoa jopa runollisilla puheenvuoroilla. Tähän on kyllä pakko todeta se, että olen hymyillen seurannut sitä, miten nuoret on vastanneet tähän muun muassa Tiktokissa ja taitaa olla niin, että Irtokynnet (keksisarja) biisi on ollut koko syksyn yksi kuunnelluimmista Suomen Spotify listoilla. Tämä on varmasti todiste myös siitä, että tuo 90-luvulla ollut huoli politiikan moraalin alennustilasta on yhä edelleen ihan aiheellinen ja siksikin nuorisovaltuusto pitäisi keksiä tänään uudelleen, ellei sitä olisi jo keksitty.

On selvää, että meillä aikuisilla on suurin vastuu muuttaa omia asenteita. Mutta myös näiden valitettavien asenteiden takia, Nuorisovaltuuston kaltainen toimielin on äärimmäisen tärkeä, koska täältä toivottavasti saatte tukea toisiltanne ja teillä on myös mandaatti toimia nuorten äänenä.

Riihimäen kaupunkistrategiassa tavoitteena on se, että riihimäkeläiset osallistuvat aktiivisesti elinympäristön kehittämiseen.  Me haluamme luoda mahdollisuuksia vaikuttaa, joista yksi on myös tämä nuorisovaltuusto ja sen ympärillä tapahtuva muu toiminta. Oli tietenkin valtavan hienoa, että kaupunki sai myös virallisen tunnustuksen tästä työstä, Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatin ja kannustankin kaikkia nuoria hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttamisen paikkoja, joita kaupunkiin on luotu. Toisaalta toivon teiltä myös uusia ideoita siihen, miten vaikuttamista voitaisiin entisestään kehittää nuorten näkökulmasta.

Vaikka tässä on yhä näitä haasteellisia asioita, tiedän kuitenkin, että te nuoret, jos ketkä kiritätte päättäjiä monissa asioissa toiminaan kunnianhimoisemmin. Tärkeää on myös se, että nuoret ja päättäjät kohtaavat ja siksi haluan erityisesti kiittää Riihimäen nuorisovaltuustoa nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuuksien järjestämisestä. Näissä tilaisuuksissa olen joka kerta ollut todella vakuuttunut siitä, että teillä nuorilla on ratkaisun avaimia moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mikä ilahduttavinta, olette perustelleet mielipiteitänne tutkitun tietoon perustuen ja haastaneet päättäjiä tiedolla.

Toiveikkuutta lisäsi myös tieto, että vuoden 2022 Nuorisobarometrin mukaan pidemmällä aikajänteellä nuorten luottamus monia poliittisia toimijoita kohtaan on lisääntynyt. Uskon, että nuorisovaltuustojen pitkäjänteisellä työllä ja sen monipuolisella toiminnalla on varmasti ollut vaikutusta tähän.

On myös ollut ilo havaita, että te riihimäkeläiset nuoret olette halunneet vaikuttaa laajemmin kuin ainoastaan Riihimäen asioihin, ja toimitte myös alue- ja valtakunnan tasolla. Toivotan tähän myös teille kaikille menestystä ja intoa ja erityisesti toivotan onnea tänä viikonloppuna pidettävää Nuvan liittokokoukseen.

Kuten tässä olen jo useampaan otteeseen todennut, nuorisovaltuustolla on edelleen tärkeä rooli tuoda nuorten ääni esiin päätöksentekoon, oli kyse sitten kiusaamisen vastaisista toimista, maksuttomasta ehkäisystä, luonnonsuojelusta tai muusta riihimäkeläisten arkeen kuuluvasta asiasta.

Teillä on voimaa muuttaa maailmaa, ja toivon, että jatkatte rohkeasti tätä työtä. Olkaa ääni niille, joilla ei sitä vielä ole, ja olkaa voima niille, jotka tarvitsevat tukeanne.

Samalla muistakaa myös pitää huolta itsestänne ja toisistanne matkan varrella. Osallistuminen voi joskus tuntua myös raskaalta ja siksi on tärkeää myös muistaa juhlistaa saavutuksianne ja iloita siitä, mitä olette yhdessä saaneet aikaan.

Kaupungin puolesta onnittelen teitä 25-vuotisjuhlanne johdosta. Kaupunki myös kiittää kaikkia nuorisovaltuuston nykyisiä ja entisiä jäseniä sekä nuorisovaltuuston toimintaa tukeneita kaupungin työntekijöitä. Toivomme myös runsaasti uusia jäseniä asettuvan ehdolle kaudelle 2024-2025! Ja vielä lopuksi, kaupunkistrategian mukaillen haluan sanoa teille, että muutetaan maailmaa yhdessä, hauskuutta unohtamatta!

Kiitos ja onnea matkaanne!