On luottamuksen ja yhteistyön aika

Miian mietteitä
Yhteistyö yli puoluerajojen on ollut Suomessa ominaispiirre jo pitkään. Populismin nousu on tuonut myös omat haasteensa yhteistyölle, koska asioista on pyritty tekemään mustavalkoisia ja samalla haluttu luoda tarkoituksellisesti vastakkainasettelua. Elämässä harvoin mikään on mustavalkoista ja yksinkertaista. Tämä pätee myös politiikkaan ja päätöksentekoon.
Jokaisella päättäjällä on myös vastuu yhteiskunnallisen keskustelun tasosta. Tarpeettomien uhkakuvien maalaaminen vie meitä vain kauemmas toisistamme ja samalla keskustelu ajautuu ratkaisujen etsimisen sijaan toisenlaiseen suuntaan. Tuo sävy keskusteluissa saa monet myös turhautumaan.
Useat tärkeät valtakunnalliset uudistukset ovat viime aikoina kariutuneet yhteistyökyvyttömyyteen. Suomi tarvitsee isoja, rohkeita uudistuksia, jotka ylittyvät yli vaalikausien. Suomi on aina ennenkin pystynyt uudistumaan, ja se on tehty yhdessä sopimalla.
Näissä eduskuntavaaleissa ihmiset äänestivät muutoksen puolesta ja tämän tulee näkyä myös hallitusohjelmassa. On meidän jokaisen päättäjän vastuulla luoda myös uskoa demokratian toimimiseen ja siihen, että politiikalla on väliä.
Tavoite ei ole se, että erimieliset ihmiset olisivat samaa mieltä, vaan toisten aito kuuleminen, ymmärtäminen, luottamuksen rakentaminen ja yhteisten ratkaisujen löytäminen näiden kautta. Me olemme liian pieni kansa riitelemään ja ajautumaan kauemmas toisistamme. Rakennetaan yhdessä luottamusta siihen, että yhteiskuntaa voi uudistaa paremmaksi yhteistyön kautta.