Päärata ensin!

Miian mietteitä

”Jos haluamme vastata ilmastonmuutoksen tuomaan haasteeseen ja tehdä raidehankkeen, jonka vaikutukset ulottuvat mahdollisimman laajalle alueelle Suomessa, on päärataa kehitettävä ja korjattava.” Näin totesin viime viikolla Etelä-Suomen Sanomissa keskiviikkona 13.3.2019.

Lisäraiteen rakentaminen päärataa mukaillen on tärkeää ja sen suunnittelu tulee saada vauhtiin. Samalla yhtä tärkeää on kunnostaa nykyistä päärataa, joka on myös nopein tapa parantaa raideliikennettä. Asia oli myös esillä, kun kokoonnuimme Riihimäen ja Hämeenlinnan seudun kuntapäättäjien ja -johtajien kanssa Lopella. Ryhmä päätti kokouksessaan antaa raideliikenteen kehittymisestä seuraavan lausunnon:

”Vahvistuva Suomirata mahtuu rakentumaan nykyistä päärataa mukaillen, ja näin tehden myös hyöty investoinnista on paras niin aluetalousvaikutukselta kuin koko Suomen kestävän liikenteen kannalta.

Ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteet edellyttävät voimakasta panostamista raideliikenteeseen. Tampere-Helsinki -välin pääradan matkustajamäärien on ennakoitu lähes kaksinkertaistuvan n. 4,5 milj. matkustajasta/vuosi n. 8 milj. matkustajaan/vuosi, mikäli tavoite junaliikenteen kulkutapaosuuden kasvusta (5 % => 8 %) saavutetaan. Tämä edellyttää radan merkittävää kapasiteetin nostoa ja nopeuttamista. Ratakapasiteetin kasvattaminen mahdollistaa myös lähijunaliikenteen paremman toteuttamisen. Paitsi nopea uusi ratayhteys, tarvitaan nykyisen radan perusparantamista. Henkilöliikenteen lisäksi myös tavaraliikenne vaatii pääradan päivittämistä 2000-luvulle. Suomirata hyödyttää siis laajasti raideliikenteen kehittymismahdollisuuksia ja koko Suomea.

Tampere-Helsinki -välisen nopean ratayhteyden toteuttaminen luo koko kasvukäytävästä yhteneväisen työssäkäyntialueen. Tämä luo valtakunnallisesti nopeimmin kasvavien seutujen elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia koskien työvoiman liikkuvuutta ja muita resursseja. Nopeat raide- ja lentoyhteydet ovat yritysten kansainvälisen saavutettavuuden kannalta keskeisiä.

Tehdyssä selvityksessä Tampere-Hämeenlinna-Riihimäki- Helsinki -ratakäytävän kehittämisen aluetaloudellisten vaikutusten ns. kasautumishyödyn on arvioitu olevan parhaimmillaan suuruusluokka 58 milj. euroa/vuosi. Tämä toteutuu kun nopeus on 250 km/tunnissa ja myös hämäläiset pendelöijät ovat kyydissä mukana.”