Pidetään kiinni osaajista

Miian mietteitä

Väestönkehitys ja muuttoliikkeet ovat olleet jatkuvasti keskusteluissa viime aikoina. Hyvä niin, koska näiden vaikutukset ulottuvat hyvin laajasti muun muassa kunnan kykyyn pitää huolta toimivista palveluista. Kaupungistuminen on megatrendi nyt maailmassa sekä Suomessa ja näin ollen myös Hämeessä. Hämeen liiton ennusteet tämän vuoden kehityksestä ovat jälleen huolestuttavia. Kanta-Hämeessä ennustetaan yli 1000 ihmisen miinusmerkkistä kokonaismuutosta. Kun vuosien varrella muuttoliikkeitä on tutkittu, ovat syyt muuttoon hyvin perinteisiä. Ihmiset muuttavat työ-, opiskelu-, perhe- ja sukulaissyistä.

Aikaisemmin nuoret aikuiset lähtivät muualle opiskelemaan, mutta palasivat myöhemmin Hämeeseen asumaan. Nyt olemme ihmetelleet, ettei näin ole enää käynyt, vaan nuoret aikuiset ovat asettuneet muualle asumaan. Vähemmälle huomiolle keskusteluissa on jäänyt se, että myös Hämeeseen tullaan opiskelemaan ammattikorkeakouluun ja toisen asteen koulutukseen ympäri maailmaa. Aluetutkija Timo Aro on tutkinut koulutettujen muuttoliikkeitä. Aro julkaisi marraskuussa tilaston, jonka mukaan AMK-tutkinnon suorittaneista viisi vuotta valmistumisen jälkeen reilu 30% asui Kanta-Hämeen maakunnassa. Uudellamaalla vastaava luku oli 87%. Nuorten aikuisten paikkakunnan valinnoilla on useita vaikutuksia alueiden menestymiseen tai menestymättömyyteen.

Samalla kun me panostamme ja turvaamme alueella eri koulutusmahdollisuudet, tulee pitää kiinni jo valmistuneista osaavista ihmisistä. Osaavasta työvoimasta käydään kovaa kilpailua tällä hetkellä ympäri Suomea. Jotta yritykset haluavat olla, tulla ja kasvaa Hämeessä, on täällä asuttava osaavia työntekijöitä. Kunnat voivat aktiivisesti saattaa eri toimijoita yhteen. Yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyön tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Syksyn aikana Riihimäen kaupunki kutsui koolle ammattikorkeakoulun, toisen asteen toimijat sekä suurimpia paikallisia yrittäjiä keskustelemaan yrittäjien, oppilaitosten ja kaupungin yhteistyöstä. Tilaisuus oli tarpeellinen ja näitä on syytä jatkaa.

Koulutuksen osalta myös erottautuminen muista on tärkeää, myös opiskelijoista käydään kovaa kilpailua Suomessa ja kansainvälisesti. Kilpailussa pärjääminen edellyttää jokaisen kampusalueen kehittämistä paikallisten tarpeiden ja vahvuuksien kautta. Tästä yhtenä esimerkkinä on Riihimäellä robotiikkaan painottuvan kampuksen muodostaminen. Kansainvälistymisessä tavoitteet tulee olla korkealla. Ikääntyvässä Suomessa kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelu on myös keino turvata koulutuksen jatkuminen eri paikkakunnilla.

Meiltä päättäjiltä vaaditaan myös erilaisia tapoja lähestyä opiskelijoita. Olen henkilökohtaisesti laittanut itseni likoon ja jalkautunut kaupungin edustajien kanssa paikallisiin opiskelijatapahtumiin kuulemaan opiskelijoiden toiveita ja odotuksia kaupunkia kohtaan. Työn ja ihmissuhteiden lisäksi on tärkeää tietää mitä muuta nuoret aikuiset kaipaavat. Tähän tietoon pääsee parhaiten käsiksi nuoria kuulemalla.