Puhe Asunnottomien yössä Riihimäellä

Miian mietteitä

Hyvät kuulijat. Minulla on kunnia tuoda kaupungin terveiset teille tähän tärkeään tapahtumaan. Tapahtumaan, joka antaa äänen heille joiden ääni ei aina kuulu lehtien palstalla, sosiaalisessa mediassa tai tv-uutisissa. Tapahtumaan, joka tekee näkyväksi sellaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä kuten köyhyyden, eriarvoisuuden ja asunnottomuuden, joita osa ihmisistä ei näe eikä koe päivittäisessä elämässään.

Kaupungin uusi strategia korostaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyttä, jossa kaikki kuntalaiset ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä kaupunkia. Myös tästä näkökulmasta Asunnottomien yö- on tärkeä tapahtuma.

Yksilötasolla asunnottomuuden riskitekijöitä ovat mm. vähävaraisuus, elämänhallinnan vaikeudet, päihde- ja mielenterveysongelmat, sosiaalisten resurssien vähäisyys sekä muutokset elämäntilanteessa kuten sairaus, ero, muutto toiselle paikkakunnalle ja työttömäksi jääminen. Asunnottomien elämäntilanteet ovat yksilöllisiä, jolloin myös ratkaisujen ja avun on oltava yksilöllistä. Riihimäen kaupungissa asunnottomuuteen on pyritty löytämään ratkaisuja eri yhteistyötahojen kautta, joista suurin osa on myös täällä tänään.  Asunnottomuus sekä eriarvoisuus ovat meidän yhteisiä huolenaiheita, joten etsikäämme jatkossakin näihin yhdessä ratkaisuja.

Kunnat ovat murroksessa suurilta osin SOTE-uudistuksen myötä. Helsingissä Asunnottomien yön järjestäjät ovat huolissaan sosiaalipalveluiden maakunnallisen järjestämisen seurauksista. Järjestäjät pelkäävät SOTE-uudistuksen johtavan terveyserojen kasvuun ja palveluiden heikentymiseen heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien kohdalla. On vaarana, että heikossa asemassa olevien ryhmien palvelut pilkkoutuvat ja palveluiden integraatio kärsii. Jaan tämän huolen helsinkiläisten kanssa. Kun ihmisen elämä on sirpaleina, on palveluiden oltava kokoavia, ei sirpaleisia.

Talousennusteiden mukaan yleinen taloustilanne on kohentumassa.  Riihimäen kaupungin talouden haasteet ovat kuitenkin olemassa ja tilanteesta ulospääsy tulee vaatimaan myös vaikeita ratkaisuja.  Jokin aikaa sitten kuulin eräässä toisessa tilaisuudessa ajatuksia herättäviä sanoja: Vaikeina aikoina on helppo leikata, ei se ole vaikeaa, talous antaa perustelut vaikeisiinkin päätöksiin. Vaikeampaa on se, että vaikeinakin aikoina pidetään kaikista huolta, myös niistä jotka eivät kykene itse pitämään omia puoliaan.

Kaupungin puolesta haluan kiittää kaikkia tapahtuman järjestäjiä, kaupungin omia toimijoita sekä yhteistyötahoja, tämän tärkeän tapahtuman järjestämisestä ja tietenkin siitä arvokkaasta työstä, jota teette. Riihimäki haluaa tulevaisuudessa olla entistä yhteisöllisempi kaupunki. Kaupunki jossa kaikki pidetään mukana, osallisina. Pidetään ääntä, kuullaan toisiamme ja pidetään yhteyttä.

Kiitos.

 

 

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. vietetään vuosittain Asunnottomien yötä. Riihimäellä tapahtuma järjestettiin Graniitin aukiolla ja toin tapahtumaan kaupungin tervehdyksen.