Raiteita ja aktiivista vaikuttamista

Miian mietteitä

Riihimäen kaupunginvaltuusto kokoontui 11.5.2020 ensimmäistä kertaa historiassaan etäkokoukseen. Demariryhmällä on ollut tapana kirjoitella jokaisen kokouksen jälkeen lyhyt tiivistelmä kokouksesta. Tällä kertaa oli minun vuoroni kirjoittaa huomioita kokouksesta.

Etäkokoukset ovat tulleet monille tutuiksi kevään aikana, kun kaupungin muut toimielimet ovat kokoontuneet etäyhteyksien avulla koronaviruksen aiheuttamien rajoituksien vuoksi.

Kokouksen merkittävimpänä pykälänä käsiteltiin Riihimäen osakkuutta Suomi-rata hankeyhtiössä, jonka tavoitteena on nostaa koko pääradan palvelutasoa ja ottaa merkittävä kehitysaskel radan liikennöinnissä.

Junarata on ollut Riihimäen syntymisen kannalta oleellisessa asemassa ja on tulevaisuudessakin elintärkeä. Pääradalla pendelöi tuhansia riihimäkeläisiä päivittäin ja rata kaipaa parannusta myös tavaraliikenteen näkökulmasta. Myös Marinin hallitusohjelmassa raideliikenteen parantamisella on suuri rooli ja tähän panostaminen on myös tärkeää kun Suomea elvytetään koroviruksen aiheuttamista kolhuista.

Kehitysyhtiön perustamisesta on käyty tiiviisti neuvotteluja tulevan yhtiön kuntien kesken viime syksystä asti. Neuvotteluissa jäi vielä ratkaisematta ratalinjaus, mutta jo nyt tiedämme, että päärata on täysin uutta linjausta helpommin toteutettavissa ja pääradan vaikutusalueella asuu huomattavasti enemmän ihmisiä.

Neuvotteluissa Kanta-Hämeen kuntien välisellä yhteistyöllä saatiin sopimukseen merkittävä ehto, jolla Kanta-Hämeen kunnilla on mahdollisuus vetäytyä yhtiöstä, jos ratalinjaus ei kulkisi näiden kuntien kautta. Tällöin muut osakaskunnat ottavat vastatakseen Kanta-Hämeen kuntien maksuosuudet. Valtuuston kokouksessa neuvottelutulos keräsi kiitoksia ja hämäläisiä kuntia kiiteltiin myös hyvästä yhteistyöstä. Neuvottelutulos osoitti sen, että kaupunki voi olla vaikutusvallaltaan kokoaan suurempi yhteistyön ja aktiivisen osallistumisen kautta.

Asiasta päädyttiin kuitenkin äänestämään, kun perussuomalaiset esittivät, ettei Riihimäki lähtisi yhtiöön mukaan. Koko muu valtuusto oli halukas lähtemään mukaan, joten Riihimäki pyrkii jatkossakin aktiivisesti puhumaan pääradan kehittämisen ja raidekapasiteetin lisäämisen puolesta.

Tämän lisäksi kokouksessa kuultiin ennusteita kaupungin taloustilanteesta sekä ensimmäisiä arvioita koronaviruksen aiheuttamista kustannuksista. Kuntien tilanne on ollut monella tapaa jo vuosia haasteellinen. Merkittävä tekijä on väestön ikärakenteen muutokset, joka myös aiheuttaa nopeita muutoksia palvelutarpeissa. Nyt koronavirus mutkistaa entisestään tilannetta kaikissa Suomen kunnissa.

Asioihin voidaan vaikuttaa aktiivisella osallistumisella eikä sivusta seuraamalla ja huutelemalla. Tämä sama sääntö pätee kaikkeen päätöksentekoon.

Kaupunginvaltuusto ja valtuutetut joutuvat tulevaisuudessa entistä vaikeampien valintojen eteen. Uskomme kuitenkin siihen, että näistäkin haasteista voidaan selvitä yhteistyöllä ja hakemalla avoimesti uusia ratkaisuja haasteisiin.