Riihimäen uuden strategian toteutuminen on mahdollista – Yhdessä tekemällä

Miian mietteitä,Yleinen

Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuoden teemana on ollut Yhdessä, Tillsammans. Riihimäellä on teeman mukaan päättäjät tehneet yhdessä töitä ansioituneesti. Jokaisella poliittisella puolueella on omat tavoitteet sekä arvot. Näiden sovittaminen yhteen ei aina ole helppoa, mutta se ei ole lainkaan mahdotonta, jos on tahtoa tähän ja valmiutta keskustella asioista. Yhteistyötä helpottaa paljon kaikkien aito halu tehdä Riihimäestä entistä parempi kaupunki sekä yhteistyökykyiset päättäjät.

Tänään Aamupostissa julkaistiin kaikkien valtuustoryhmien yhteinen rohkaiseva kannanotto (ks. alla), joka osaltaan viestii myös yhdessä tekemisen meininkiä.  Kaupunginhallituksen puheenjohtajuus on opettanut minulle valtavasti, ehkä eniten juuri yhteistyön tärkeydestä. Alla on Aamupostissa julkaistu teksti.

 

Haluan vilpittömästi kiittää kaikkia puolueita hyvästä yhteistyöstä. Ilo tehdä töitä teidän kaikkien kanssa! Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2018!

Rauhallista Joulua!

 

Riihimäen uuden strategian toteuttaminen on mahdollista


Viimeisen vuoden aikana ovat Riihimäellä puhaltaneet muutoksen tuulet. Uuden kaupunginjohtaja kanssa olemme lähteneet rohkeasti viemään Riihimäkeä uuteen suuntaan. Kaupungin uuden strategian, hallintosäännön sekä myös vuoden 2018 budjetin hyväksyminen osoittivat päättäjien vahvaa sitoutumista muutokseen. Kaupungin talouden tasapainottaminen pidemmällä aikavälillä tapahtuu toimintatapojen muutosten kautta – ei juustohöyläämällä.

Strategian mukaiset toimenpiteet ovat poikkihallinnollista, ja koskettavat siis kaikkea kaupungin toimintaa. Niiden toteuttaminen edellyttää toimialojen yhdessä toimimista ja verkostoitumista niin kaupungin sisällä kuin myös kaupungin ulkopuolella. Jotta voimme saavuttaa kaukonäköistä ja laaja-alaista vaikuttavuutta muutoksilla, tarvitaan siihen kaikkien panostusta. Haluamme rohkaista kaikkia kaupungin työntekijöitä, yhteistyötahoja sekä kuntalaisia tuomaan esille omia kehittämisideoitaan. Nopeita kokeiluja tehtäessä, on myös lupa epäonnistua. Selviämme niistä yhdessä, korjaamalla virheet. Uuden kuntalaiskyselyn mukaan myös kuntalaiset haluavat olla entistä aktiivisemmin mukana kehittämässä kaupunkiaan ja sen palveluita. Tämä on hieno uutinen. Tämä voimavara pitää niin meidän päättäjien kuin myös kunnan työntekijöiden ottaa huomioon muutoksia tehtäessä

Muutos on aina myös mahdollisuus. Toimintatapoja ja rakenteita muuttamalla tavoittelemme aidosti parempia palveluita kaupunkilaisille, emme ainoastaan säästöjä. Muutokseen sopeutuminen vaatii kaikilta uuden oppimista, myös meiltä päättäjiltä. Kaupungin omassa organisaatiossa lähiesimiesten sitoutuminen muutosprosessien läpiviemiseen on avainasemassa. Tiedostamme heidän haastavan roolinsa puun ja kuoren välissä ja haluammekin omalta osaltamme osoittaa tuohon työhön tukemme.

Me päättäjät uskomme Riihimäen mahdollisuuksiin menestyä.
Hyvää ja rauhallista joulua sekä parempaa vuotta 2018!

Valtuustoryhmien puheenjohtajat:
Lauri Jormanainen (sd)
Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen (kok)
Terhi Mäntymaa (vas)
Sari Jokinen (vihr)
Hannele Saari (kd)
Jari Heikkinen (ps)
Risto Paajanen (kesk)

Riku Bitter
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Miia Nahkuri
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja