Riihimäki, tulevaisuuden rohkea ratkaisija

Miian mietteitä

2.9 ilmestyi kaupungin asukaslehti, Koti&Kaupunki. Lehti juhlistaa Riihimäen kaupungin 60-vuotissyntymäpäivää. Kirjoitin lehteen kolumnin, jossa pohdin kaupungin tulevaisuutta kaupunginhallituksen puheenjohtajan roolissa. Alla on lehdessä ilmestynyt teksti.

Riihimäki, tulevaisuuden rohkea ratkaisija

Tulevaisuuden ennustaminen on aina kiehtonut ihmisiä. Tulevaisuudentutkijat eivät puhu ennustamisesta, vaan ennakoinnista. On mielenkiintoista pohtia Riihimäen roolia muuttuvassa maailmassa.

Asiantuntijoiden mukaan tulevaisuuden kunnan menestyminen riippuu sen kyvystä uudistua. Uudistumiskykyä tarvitaan monimutkaistuvassa maailmassa sekä uudenkaltaisten haasteiden edessä. Ratkaisevaa on myös se, nähdäänkö erilaiset haasteet ainoastaan uhkina vai myös mahdollisuuksina. 

Tulevaisuutta pohtiessa, on aina tärkeä suunnata katse nuorempiin sukupolviin. Useiden kyselytutkimuksien mukaan nuorten suurin huolenaihe on ilmastonmuutos, mikä vaatii nopeita ratkaisuja sekä pitkäjänteistä työtä. Ratkaisuja on löydettävä yhteiskunnan jokaisella tasolla ja osa-alueella. Jo nyt Riihimäellä luodaan päivittäin ratkaisuja ilmastohaasteisiin muun muassa kiertotaloutta edistämällä. Kaupunki voi olla rohkea edelläkävijä ja kumppani, kun etsimme uudenlaisia ilmastoratkaisuja ja on näin myös mukana luomassa uusia kestäviä työpaikkoja ja hyvinvointia.  

Kaupungin tärkein voimavara ovat aina olleet ihmiset.On tärkeää, että Riihimäki on kaikille turvallinen ja vireä yhteisö, jossa ihmisten on hyvä opiskella, tehdä työtä, kasvaa, vanhentua ja osallistua. Kuntalaisten osallisuuden lisääminen on yksi Riihimäen tulevaisuuden kulmakivistä;yhteisöllisyyden tunne luo luottamusta tulevaisuuteen ja näin lisää myös kuntalaisten hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta. Myös osallisuuden lisäämisessä voimme olla esimerkillisiä ja kokeilla tulevaisuudessakin erilaisia rohkeita keinoja kuntalaisten osallistamisessa.

Kaupungin uudistuessa kaikki ei kuitenkaan muutu. Uudistustyötä tulee tehdä myös historiahengessä, kaupungin vahvuuksia kasvattaen ja kunnioittaen. Riihimäen identiteetissä näkyy vahvasti rautatie- ja lasiteollisuuden historia sekä omaleimainen kulttuurielämä. Tämä antaa vahvan pohjan sekä idearikkaan ja luovan ympäristön kaupungin kehittämiselle. Loistava sijainti, tiivis kaupunkirakenne, toimivat liikenneyhteydet ja sujuvan arjen mahdollistavat laadukkaat palvelut ovat kaupungin ydintä. 

Voiko tulevaisuutta sitten ennakoida tai ennustaa? Tulevaisuudentutkijoiden tärkein sanoma on se, ettei tulevaisuus tule annettuna, vaan me teemme sen yhdessä. Tulevaisuuden rakentamisessa jokainen meistä on tärkeä. Riihimäellä onkin kaikki edellytykset olla rohkea, tulevaisuuden ratkaisija.