Riittävät työtunnit = riittävä palkka

Miian mietteitä

 

Viikonloppuna keskustalainen kansanedustajaehdokas kysyi minulta, mitä vikaa on työsopimuksessa, joka takaa työntekijälle 5 tuntia viikossa töitä? Minäpä valaisen:

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry kertoo, että yhä suurempi joukko työssäkäyvistä tekee osa-aikatyötä ja tämän vuoksi heillä on kohonnut köyhyysriski. Osa-aikaisen myyjän keskiansio vuonna 2012 oli noin 1200 euroa kuukaudessa. Pieni palkka pakottaa ihmiset hakemaan toimeentulotukea tai etsimään useampia työsuhteita. Monen osa-aikatyön yhdistelmä kuulostaa hienolta, mutta käytännössä työaikojen yhteensovittaminen ei kovin helposti onnistu. Lisätuntien tekeminen hankaloituu, ja kun kieltäydyt yhden työnantajan tarjoamista lisätunneista kerran, voi olla ettei niitä enää jatkossa tarjota.

PAM:n mukaan noin 311 000 osa-aikaisesta työntekijästä jopa yli 90 000 työntekijää tekee vajaita työtunteja vastentahtoisesti. PAM:n tekemän jäsenkyselyn mukaan esimerkiksi myyjistä 71 % ja siivoojista 62 % työskentelee osa-aikaisena siksi, että kokoaikatyötä ei ole yksinkertaisesti ollut tarjolla. Kokoaikatyö on heille pelkkä haave.

PAM kertoo, että työsopimuslaissa olevaa lisätyön tarjoamisvelvoitetta rikotaan usein. Lain mukaanhan työnantajan on tarjottava lisätyötä ensin osa-aikaisille työntekijöille ennen kuin hankkii lisätyövoimaa. Monet ammattiliitot käyvät vuosittain kymmeniä taisteluita lisätyön tarjoamisvelvoitteeseen liittyvissä riita-asioissa, mutta läheskään kaikki työntekijät eivät uskalla puolustaa oikeuksiaan, koska pelkäävät menettävänsä työpaikkansa kokonaan.

Minulle on monesti sanottu, että te demarit ette tajua, että työelämä on muuttunut. Väärin. Me kyllä tiedostamme tämän epätyypillisten työsuhteiden aiheuttaman epävarmuuden ja turvattomuuden oikein hyvin. SDP ei halua, että työelämä ja toimeentulo luovat ihmisten arkeen suurta epävarmuutta.

Osa-aikatyöntekijöiden tilannetta parantaa paljon, jos työsopimuslakiin lisätään tuntitakuu, joka takaa jokaiselle työntekijälle työtä vähintään 18 tunniksi viikossa ellei työntekijä elämäntilanteensa vuoksi itse toivo lyhempää viikkotyöaikaa. Tuntitakuu toisi kaivattua vakautta ja turvaa ihmisten arkeen. Ja myös tulevaisuuteen, sillä pitää muistaa, että pieni palkka tarkoittaa myös pientä eläkettä.

Me uskomme siihen, että maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vaan rohkeita ihmisiä.