Robotiikka on osa tulevaisuuden yleissivistystä

Miian mietteitä

Mitä me voisimme opettaa lapsillemme koulussa tänään, kun tiedämme niin vähän maailmasta, jossa he aikuisina elävät? Maailmankuulu israelilainen historoitsija Harari pohtii tätä kirjassaan 21 oppituntia maailman tilasta. Ihminen on jo pitkään hyödyntänyt erilaisia koneita ja automaatiota. Tekniikan kehittyminen on aina korvannut osan työpaikoista ja näin varmasti tapahtuu myös robotiikan, tekoälyn ja digitalisaation kehittyessä nopealla vauhdilla. Osa työtehtävistä poistuu, mutta uusia työpaikkoja syntyy esimerkiksi robottien valmistamisen ja kehittämisen kautta. Tulevaisuudessa työntekijät myös työskentelevät yhä enemmän yhdessä robottien kanssa.

 

Robotiikka on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista teknologian aloista ja se on suuri mahdollisuus Suomen kaltaiselle osaamisella kilpailevalle maalle. Robotiikka näkyy päivä päivältä enemmän meidän jokaisen arjessa. Kun me ihmiset hyödynnämme arjessa erilaisia robotteja sekä tekoälyä, robotiikan osaajat kykenevät ymmärtämään robottien toimintaa syvällisemmin.

 

Riihimäellä robotiikka on valittu yhdeksi kaupungin tärkeimmäksi kehityskohteeksi, johon myös päättäjät ovat sitoutuneet kaupungin strategiassa. Tarkoituksena on rakentaa robotiikasta selkeä koulutuspolku aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin asti. Olemme tässä jo hyvässä vauhdissa.Opetuksen lisäksi robotiikan eteenpäin viemisessä elinkeinoelämän edustajien ja yrityksien mukaan saaminen on ollut ensiarvoisen tärkeää.

 

Robotiikan kaltainen osaaminen on osa tulevaisuuden yleissivistystä, kuten Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Esa Santakallio on useasti todennut. Tulevaisuus on valoisa, kun vain panostamme lapsien, nuorien ja meidän kaikenikäisten koulutukseen. Seurasin tiiviisti usean päivän ajan robotiikkakisoja Riihimäellä. Tunnustan, että kisoja seuratessa nousi aina välillä kyyneleet silmiin. Riihimäellä kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus oppia jotain sellaista uutta, mistä heille on tulevaisuudessa taatusti hyötyä. Sama mahdollisuus pitäisi olla jokaisella Suomessa.