Se on SOTE, ei vain -TE

Miian mietteitä

Olen seurannut hämmentyneenä keskustelua SOTE-uudistuksesta. Keskusteluissa TE on kyllä koko ajan esillä, mutta SO vain vilahtelee keskustelussa. Tuntuu, että SOTE on muodostunut käsitteeksi, jonka sisältö on unohtunut. Kyse on siis sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, ei ainoastaan terveydenhuollon uudistuksesta.

Olen pitänyt SOTE-uudistuksen tärkeimpänä lähtökohtana ja tavoitteena palveluiden aitoa integraatiota, joka mielestäni A) parantaa palveluita B) vähentää päällekkäistä työtä, joka taas tuottaa säästöjä. Integraatiolla tarkoittaa, että asiakas saa palvelunsa oikea-aikaisesti ja saumattomasti. Palveluja siis yhdistetään asiakkaan tarpeiden perusteella. Palvelujen yhteensovittamisesta hyötyvät erityisesti siis juuri he, jotka palveluita paljon käyttävät ja näin ollen myös aiheuttavat huomattavan osan kustannuksista. Koko väestön tasolla on arvioitu, että 10% SOTE-palveluiden asiakkaista aiheuttaa noin 80% kaikista kustannuksista.

Tässä kohtaa minulle pitää vääntää rautalangasta; miten kustannukset voivat laskea kun aitoa integraatiota ei tule tapahtumaan nyt tiedossa olevalla mallilla? Palvelujärjestelmän pirstaloituminen vaikeuttaa yhteistyötä eri tahojen välillä. Tulevien SOTE-keskuksien SO osuus näyttäisi jäävän kovin ohueksi, lähinnä nyt on puhuttu ohjaus- ja neuvontapalveluista. Terveyssosiaalityötä on tehty jo aika monta vuosikymmentä sekä ohjausta ja neuvontaa tapahtuu jo päivittäin myös terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Uusi sosiaalihuoltolaki, joka astui voimaan vuonna 2015, ohjaa viranomaisia tekemään yhteisiä palvelutarpeen arviointeja sekä korostaa yhteistyön merkitystä. Eli mikä lopulta muuttuu tämän ehkä tärkeimmän, SOTE-palveluiden integraation näkökulmasta?

Hallitus otti taas aikalisän lain valmistelussa. Toivottavasti se SO vihdoin löytyy tämän aikalisän aikana.

Miia Nahkuri

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Riihimäki

Hämeen Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja

Sosionomi (AMK)

 

Kirjoitus julkaistu Aamupostissa 14.10.2017 ja Hämeen Sanomissa 16.10.2017.