Sote-Integraation avulla kohti parempia palveluita

Miian mietteitä

Sote-uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on ollut sote-integraatio. Mystiseltä kuulostavassa integraatiossa on kyse pohjimmiltaan paremmista palveluista; tavoitteena on saada eri palvelut yhteentoimiviksi ja saumattomiksi palvelukokonaisuuksiksi.

Sote-alan ammattilaisena olen kohdannut lukuisia ihmisiä, jotka ovat olleet eksyneitä avun saamisen sokkeloissa. Ihminen saattaa kohdata lukuisia ammattilaisia, mutta tuntee tulevansa pompotelluksi ja jäävänsä vaille apua. Huolia ja ongelmia jaettaan monelle ammattilaiselle eri palveluissa, eikä välttämättä aina edes palveluita tarjoavat tahot tiedä toisistaan. Ongelma ei ole ollut ammattilaisissa tai palveluita tarvitsevissa, vaan hajanaisessa ja osittain päällekkäisessä järjestelmässä.

Nyt hyvinvointialue kokoaa palvelut saman sateenvarjon alle ja meillä on mahdollisuus uudenlaiseen lähestymistapaan palveluiden tarjoamisessa. Toimiva organisaatio vaatii päällekkäisyyksien karsimista ja asiakaslähtöisellä tavalla palveluiden yhdistämistä ja yhteistyörakenteiden luomista. Kanta-Hämeessä useammassa kunnassa on hyviä kokemuksia perhekeskuksen toiminnasta, jossa perheiden palvelut kootaan yhteen ja juuri tämän kaltaisista toimintamalleista on kyse. 

Hyvinvointialueella on myös kehitetty monialaista toimintamallia Marinin hallituskaudella käynnistetyssä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Tavoitteena on saada ihminen ohjattua oikeanlaisen avun piiriin ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien ilman päällekkäisyyksiä tai ihmisen pompottelua. Toimintamallissa yhdistetään perustason palveluita, joita tarvittaessa täydennetään erityistason palveluilla. 

Integraatio vaatii aikaa, rohkeutta kehittää ja uusien toimintamallien vakiinnuttamista. Päätöksenteossa on tärkeää tehdä ratkaisuja, jotka tukevat integraation toteutumista. Meidän on investoitava palvelu- ja hoitopolkujen yhtenäisyyteen sekä hyödynnettävä uudenlaisia palveluiden järjestämistapoja, kuten digitaalisia palveluita. Uskon, että näissä piilee avain myös kustannustehokkaampaan tapaan toimia ja ennen kaikkea parempien palveluiden tarjoamiseen. 

Ihmisten on voitava ohjautua monipuolisesti eri kanavien kautta oikeiden palveluiden piiriin ja ammattilaisilla tulee olla taito ja valmius tarjota monialaista apua. Integraatiovaliokunnassa kiinnitämme myös huomiota erilaisiin yhdyspintoihin ja niiden toimivuuteen; kunnat, järjestöt ja yksityinen sektori ovat avainasemassa luomassa yhdessä parempia palveluita. Rakennetaan yhdessä rohkeudella ja sydämellä parempia tulevaisuuden hyvinvointipalveluita.

Teksti julkaistu myös Aamupostissa ja Hämeen Sanomissa 9.1.2024.