Sote-palveluiden integraatiossa on vihdoin onnistuttava

Miian mietteitä

Vuoden 2008 kuntavaaleissa kampanjoin sote-palveluiden yhteensovittamisen puolesta, josta myös integraationa puhutaan. Kaikenlaista on tuon jälkeen tapahtunut, mutta tämä teema on pysynyt mukana vaikuttamistyössä aina noista ensimmäisistä vaaleista lähtien.

Yksinkertaisimmillaan integraatiossa on kyse siitä, että jokaiselle ihmiselle muodostetaan toimiva kokonaisuus juuri hänen tarvitsemistaan palveluista. Monialaisesta palveluiden integraatiosta puhutaan silloin, kun ihmisen tarvitsema kokonaisuus on yhdistelmä eri alojen palveluita, kuten sosiaalityötä ja terveydenhuoltoa. Uskon myös vahvasti siihen, että palveluintegraation avulla palvelut paranevat ja kustannuksia säästyy, kun ihmiset saavat oikea-aikaisia ja kokonaisvaltaisia palveluita. Integraatio kumpuaa jokaisella tasolla johtamisesta aina ammattilais- ja asiakasrajapintaan.

Tänään hyvinvointialueen integraatiovaliokunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseen ja tulin valituksi valiokunnan puheenjohtajaksi.

Integraatiovaliokunnan tehtävinä on mm.

📌 palveluintegraation seuranta ja palveluintegraatiota koskevien esitysten tekeminen muille toimielimille

📌 asukas- ja asiakaspalautteen seuranta sekä palautejärjestelmien kehittäminen

📌 kuntien ja hyvinvointialueen palvelurajapinnan toimivuuden seuranta.

Tuntuu jollakin tavalla nostalgiselta ja todella kiitolliselta olla tässä tehtävässä, jossa on oman vaikuttamisentyön juuret.

Suuri kiitos luottamuksesta! Kiva päästä tämän valiokunnan kanssa tekemään hommia! Ja onnittelut myös varapuheenjohtajiksi valituille Sari Rautiolle ja Merja Taposelle! Tosi kiva päästä tekemään yhteistyötä tälläkin foorumilla.