Suomi pärjää luottamalla kansalaisiinsa, sisuun ja yhdessä tekemiseen. Hyvää itsenäisyyspäivää!

Miian mietteitä

Tänä vuonna juhlimme itsenäisyyttä koronakriisin keskellä ja näin ollen myös kaupungin perinteisiä itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia ei järjestetä. 3.11.2020 osallistuin kaupungin edustajana kutsuntatilaisuuteen Urheilutalolla. Julkaisen nyt tuon päivän puheeni ja toivotan kaikille oikein hyvää itsenäisyyspäivää!

Arvoisat puolustusvoimien edustajat, kutsuntalautakunnan jäsenet, arvoisat kutsuntatilaisuuden osanottajat!

Tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen meille kaikille. Suomi on elänyt koko muun maailman kanssa kriisissä, jonka me kaikki tulemme muistamaan. Koronaepidemia on koskettanut meidän jokaisen arkea. Samalla se on hyvin konkreettisesti osoittanut, kuinka sidoksissa me kaikki olemme toisiimme tässä maailmassa. On kuitenkin myös hienoa, että kriisiaikoina elämä jatkuu ja esimerkiksi tämäkin tilaisuus on pystytty järjestämään. 

Suomi on onnistunut koronakriisin hoidossa monilla mittareilla verrattuna erittäin hyvin. Uskon, että moni on kuluvan vuoden aikana tuntenut kiitollisuutta siitä, että saa asua Suomessa. Se, että Suomi on pärjännyt hyvin, ei mielestäni johdu ainoastaan niistä akuuteista toimista, joihin on ryhdytty koronan vuoksi. Olen vakuuttunut siitä, että tähän on vaikuttanut oleellisesti kansakunnan yhtenäisyys ja se vankka valtio, jonka jo edesmenneet ja nykyiset sukupolvet ovat rakentaneet yhdessä.  

Meidän jokaisen on tärkeä tuntea ja tietää ne uhraukset, joita on tehty itsenäisen Suomen eteen, sekä antaa arvoa sille kaikelle työlle, joka on tehnyt Suomesta yhden maailman parhaiten menestyneistä valtioista. Itsenäisen Suomen menestyksen tae tulevaisuudessakin on se, että meistä jokainen osallistuu siihen omalla panoksellaan, omien voimavarojensa mukaan.

Riihimäen kaupunki täytti tänä vuonna 60-vuotta ja Riihimäki-Pietari-rata 150 vuotta. Puolustusvoimilla on ollut merkittävä roolin kaupungissamme aina sen syntymästä asti tähän päivään saakka ja toivottavasti myös tulevaisuudessa.  Riihimäen kaupungin yksi tärkeimmistä arvoista on rohkeus. Uusien asioiden kohtaaminen avoimesti ja rohkeasti on usein avain eteenpäin menemiselle. Uskon, että teistä jokainen selviää omasta velvollisuudestaan ja saatte mukaanne paljon arvokkaita eväitä tulevaisuutta varten. 

Tämän vuoden aikana tämä sisukas kansakunta on jälleen todistanut sen, että Suomi pärjää, kun se rohkeasti luottaa kansalaisiinsa, sisuun ja yhdessä tekemiseen. Rohkeutta on myös se, että uskoo omiin haaveisiinsa ja siihen, että ne voivat toteutua, kunhan vaan tekee sisukkaasti töitä näiden eteen. 

Hyvät nuoret, tämä päivä on erityinen. Kannustan teitä tekemään hyviä valintoja omien mahdollisuuksienne mukaan. 

Luotan teihin nuoriin ja uskon, että te pärjäätte. 

Riihimäen kaupungin puolesta haluan toivottaa teille antoisaa kutsuntapäivää sekä rohkeutta ja sisua tulevaisuuteen!