Uusi sosiaalihuoltolaki takaa lapsiperheille avun ilman lastensuojelun asiakkuutta

Miian mietteitä

Perheet kohtaavat usein hankalia tilanteita kun arjen sotkee jokin yllättävä tapahtuma, esimerkiksi työttömyys tai perheenjäsenen sairastuminen. Läheisten ja ystävien tuki on tuolloin korvamatonta. Miten käykään jos tuota turvaverkkoa ei ole olemassa?

Kun hätä on suuri, on avun löydyttävä helposti, läheltä ja niin ettei se leimaa hakijaa. Tämän hallituskauden yksi ehdottomista timanteista on uusi sosiaalihuoltolaki, joka takaa perheille avun ilman lastensuojelun asiakkuutta. Uudistus on erittäin tervetullut – uusi laki lisää matalan kynnyksen palveluita ja vähentää ns. korjaavia toimenpiteitä.

Uusia käytäntöjä on jo ollut käytössä joissakin kunnissa ja tulokset ovat olleet rohkaisevia. Raision kaupunki sai ”Kunnallinen lastensuojeluteko 2015” -palkinnon ”Lainaa kirjastosta perhevalmentaja” -toimintamallin ansiosta. Siinä kuka tahansa kuntalainen voi lainata kirjastosta perheen käyttöön oman perhevalmentajan – yhtä helposti kuin kirjan. Tämä on madaltanut perheiden kynnystä hakea apua vaikeissa elämäntilanteissa. Muita samankaltaisia hyviä malleja löytyy eri puolilta Suomea – nyt ne on otettava käyttöön jokaisessa Suomen kunnassa.

Raha on ollut ohjaava tekijä, kun on päädytty panostamaan ennaltaehkäisyyn vaurioiden korjaamisen sijaan, mutta tärkeämpää on se, että vältytään inhimillisiltä kärsimyksiltä. Uusi laki ei saa olla säästölaki. Vaarana on, että kunnat siirtävät työntekijät toimimaan ennaltaehkäiseviin palveluihin liian pian ja lastensuojelutyön resurssit heikkenevät. Lastensuojelun asiakkaana olevat perheet eivät katoa, vaikka uusi laki astuukin voimaan.

Laki ohjaa myös viranomaisia tiiviimpään yhteistyöhön, joka takaa paremmin sen, ettei kukaan putoa palvelujärjestelmän aukkoihin. Työni kautta olen huomannut, että perheen kanssa saattaa työskennellä liuta erilaisia viranomaisia päiväkodin, koulun, neuvolan tai terveydenhuollon kautta. Viranomaiset ovat liian usein tietämättömiä toistensa toimista. Uudella lailla velvoitetaankin nyt nämä viranomaiset toimimaan yhdessä. Yhteistyössä voittavat kaikki, niin työntekijät kuin asiakaskin. Perheiden elämää ei voi silputa erilaisiin osiin ilman, että ne vaikuttavat toisiinsa.

Palveluiden painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen puuttumiseen ei tapahdu hetkessä vaan vie aikaa. Nyt kuntien on otettava vastuu lain toteuttamisesta.

Kotipalvelua koskeva uudistus astui voimaan vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa 2015.