Vaalikeskusteluihin tarvitaan puhetta ehdokkaiden arvoista ja kyvystä yhdistää kansaa

Miian mietteitä

Presidentinvaalien yhteydessä on puhuttu tähän saakka pääasiassa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, jotka kuuluvatkin presidentin ydintehtäviin. Tähänastisen keskustelun perusteella on kuitenkin käynyt selväksi, että Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja tulee jatkumaan pitkälti muuttumattomana, valitaan presidentiksi kuka ehdokkaista tahansa. Siksi nyt olisi korkea aika keskustella myös presidentin muista tehtävistä.

EVAn syksyn 2023 Arvo- ja asennetutkimuksessa selvitettiin, millaista presidenttiä suomalaiset toivovat. Selvityksen perusteella 89% vastaajista toivoi presidentistä arvojohtajaa, joka herättelee julkisuudessa keskustelua tärkeistä asioista ja edistää niitä arvovallallaan. Viime kesänä tästä saatiin esimerkki, kun presidentti puuttui hienovaraisesti hallituksen ympärillä pyörivään rasismikohuun ja sai Orpon hallituksen havahtumaan siihen, ettei asia ole vähäpätöinen.

Ehdokkailta on selvitetty kaikenlaista aina lempibiiseistä lähtien, mutta vähemmän on puhuttu siitä, millaiseen arvomaailmaan heidän päätöksentekonsa pohjautuu. Ehdokkaiden väliset erot löytyvät juuri arvokysymyksistä ja siksi näistä tulisi käydä enemmän keskustelua.

EVAn selvityksessä myös 79% vastaajista toivoi, että presidentti toimisi myös kansalaismielipiteen tulkkina, joka kuuntelisi kansalaisia ja vastaisi heille. Arvojohtajana seuraavan presidentin toivotaan omaksuvan vuorovaikutteisen tyylin. Mielestäni tämä liittyy kiinteästi myös siihen, että monet odottavat presidentin yhdistävän kansakuntaa. Siksi tärkeää olisi nyt keskustella, mitkä ovat presidenttiehdokkaiden edellytykset irtautua puoluepolitiikasta ja toimia kansaa yhdistävänä tekijänä.

Juuri nyt tälle olisi huutava tarve, koska moni on erittäin huolissaan yhteiskunnan eriarvoisuuden lisääntymisestä hallituksen leikkauspolitiikan myötä. Työmarkkinoilla roihuaa eikä tätä helpota lainkaan se, että hallituksen riveistä työntekijöiden oikeuksien puolustavia verrataan mafiaan ja sopimiseen perustuvalla kulttuurilla ei tunnu olevan juuri arvoa. Huolestuttavia ilmiöitä ovat myös erilaiset tavat, joilla on pyritty vaikuttamaan vapaan median toimintatapoihin esimerkiksi maalittamalla toimittajia.

Suomi tarvitsee nyt vahvaa arvojohtajaa, joka yhdistää kansaa sekä puolustaa oikeusvaltion ja demokratian periaatteita. Demokratian kannalta on myös tärkeää tuoda esiin ehdokkaiden eroavaisuuksia, joka myös osaltaan nostaa vaalikeskusteluiden mielenkiintoa ja näin myös äänestysintoa.

Teksti julkaistu myös Aamupostissa ja Hämeen Sanomissa 22.1.2024