Vaaliteema 1: Yleisturva kaikkiin elämäntilanteisiin

Miian mietteitä,Yleinen

Katso vaalivideo tästä.

Vielä 1980-luvulla sosiaaliturvajärjestelmämme toimi loistavasti, tuottaen tulontasausjärjestelmän kautta hyvän sosiaalisen turvan ja matalat korot kohtuullisin kustannuksin. Kaikki muuttui 1990-luvun laman aikana. Sosiaaliturvajärjestelmässä säästettiin, kun valtion ja kuntien rahat loppuivat.

Tällöin rakennettiin kannustinloukut, jotka vaikuttavat vielä tänäkin päivänä. Siksi tarvitsemme sosiaaliturvauudistuksen.

Sosiaaliturvauudistuksella on yhteiskunnassamme laajasti hyväksytyt tavoitteet: työllisyysasteen nostaminen, köyhyyden vähentäminen ja julkisen talouden menopaineen hillitseminen. Toinen asia on sitten se, miten se toteutetaan.

SDP tarjoaa kolmiportaista sosiaaliturvamallia. Yleisturvan kolme tasoa ovat takuutaso, yleistaso ja aktiivitaso. Yleisturvamalli on kuin trampoliini, joka ponnauttaa ihmisen takaisin jaloilleen ja antaa uuden mahdollisuuden silloin, kun elämä on kohdellut kaltoin. SDP:n mallissa ei käytetä keppiä vaan porkkanaa. Rangaistusten ja karenssien sijaan työllistymistä tuetaan palveluilla ja kannustavilla eduilla.

Syrjäytyminen, köyhyys ja julkisen talouden kestävyys ovat isoja ongelmia. Ongelmien pienentämiseksi joudumme tekemään korjauksia perusturvaan, työvoimapalveluihin, asuntopolitiikkaan sekä koulutus- ja sosiaalipalveluihin. Näihin ongelmiin vastaa omalta osaltaan uudella tavalla SDP:n yleisturvamalli. Malli, jonka ensiaskeleet voidaan toteuttaa nopeasti ja kustannusneutraalisti.

SDP:n Yleisturvamalliin voi tutustua täältä.