Vaaliteema 2: Yhteistyö

Miian mietteitä,Yleinen

Yhteistyö yli puoluerajojen on ollut yhteiskuntamme ominaispiirre toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta lähes tähän päivään asti. Sekä työnantaja- että työntekijäliitot ovat pystyneet yhdessä valtiovallan kanssa sopimaan asioista

Me olemme liian pieni kansa riitelemään ja ajautumaan kauemmas toisistamme. Populismin nousu on tuonut myös omat haasteensa yhteistyölle. Asioista on pyritty tekemään mustavalkoisia.

Suomi tarvitsee uudistuksia. Isoja, rohkeita uudistuksia, jotka ylittyvät yli vaalikausien. Näitä asioita voidaan viedä yhdessä eteenpäin vain sopimalla. Tavoite ei ole se, että erimieliset ihmiset olisivat samaa mieltä, vaan toisten aito kuuleminen, ymmärtäminen ja luottamuksen rakentaminen.

Meidän on korjattava sitä, mikä on rikki. Kehitettävä sitä, mikä täytyy tehdä paremmin. Uudistettava sitä, mikä on vanhentunut. Suomi on aina ennenkin pystynyt uudistumaan, ja se on tehty yhdessä sopimalla. Tätä linjaa sosialidemokraatit haluavat jatkaa.

Yhteisöt rakentuvat yksilöistä. Yksilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen pitää parantaa. Erilaiset sosiaalisen median välineet mahdollistavat ja parantavat ihmisten kyvyn osallistua itsensä ja yhteiskunnan kehittämiseen.