Vaaliteema 3: Hyvinvointi

Miian mietteitä

Hyvinvoinnin osatekijät jaetaan kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin tai elämän laatuun. Sosiaali- ja terveydenhuolto sisältyy kaikkiin näihin kolmeen hyvinvoinnin ulottuvuuteen.

Me sosialidemokraatit haluamme sote-palveluista tasa-arvoiset, joissa päävastuun kantaa julkinen tuotanto, jota yksityinen ja kolmas sektori täydentävät. Palvelut järjestetään ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, ei markkinoiden luomiseksi tai taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

Sosialidemokraatit kääntävät suunnan kohti ihmistä ja meidän palveluita. Toteutetaan hoitotakuu, jonka mukaisesti kiireettömään hoitoon on päästävä viikon kuluessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet on perusteltua uudistaa, mutta niin että nykyisen järjestelmän hyvät puolet säilyvät. Jo tehtyä lainvalmistelua ja valmistelutyötä alueilla pitää hyödyntää. Näin mitään ei tarvitse aloittaa nollasta vaan saadaan hyvä uudistus käyntiin tehokkaasti ja käytännönläheisesti.

Lue lisää SDP:n tavoitteista täältä.