Vaaliteema 4: Osaaminen

Miian mietteitä

Suomi tunnetaan koulutuksen kärkimaana. Tulevalla vuosikymmenellä meidän on jälleen otettava paikkamme koulutuksen kärkimaana. Suomen menestys ja globaali rooli rakentuvat koulutuksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden varaan. Se on tärkeää paitsi Suomelle itselleen, myös siksi että kestävän kehityksen yhteiskuntien rakentamisen kannalta osaaminen on aivan keskiössä.

Jokaisella lapsella, nuorella ja myös meillä aikuisilla on oikeus oppia. Nuorten pääsy työelämään on hankalaa, sillä monessa työtehtävässä edellytetään korkeampaa osaamista. Meillä Suomessa jää peruskoulun varaan 19 prosenttia miehistä ja naisista noin 15 prosenttia. Työelämä nyt ja varsinkin tulevaisuudessa vaatii entistä enemmän jatkuvaa oppimista. Tarvitsemme maksuttoman toisen asteen koulutuksen ja jatkuvan koulutuksen uudistumisen.

SDP:n Osaamispolku 2030 on pidemmän aikavälin visio koulutuksen ja sivistyksen kehittämiseksi Suomessa. SDP haluaa nostaa kaikkien suomalaisten osaamistasoa, parantaa koulutuksen tasa-arvoa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa jatkuva oppiminen on aidosti mahdollista kaikille.

Lue lisää SDP:n tavoitteista täältä.