Vanhusten elämäntilanteet ovat yksilöllisiä – niin pitää myös palveluiden olla

Miian mietteitä

 

Ikäihmisistä ja vanhuksista puhuttaessa pitää muistaa, että joukkoon mahtuu hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Osa ikäihmisistä on terveitä ja omillaan pärjääviä, kun taas toiset tarvitsevat enemmän apua ja tukea selvitäkseen arjessa. Jotkut haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, mutta joillekin koti voi olla turvaton paikka, joka koetaan pelottavana vankilana.

Ihmisten elämäntilanteet ovat yksilöllisiä, joten myös palveluiden tulee olla monimuotoisia. Julkisuudessa on ollut paljon puhetta kuinka laitospaikkoja voisi vähentää tai olla vähentämättä. Minun mielestäni on päivän selvää, ettemme tule pärjäämään kokonaan ilman laitospaikkoja. Oleellisempaa olisi kuitenkin keskittyä siihen, miten luodaan monipuolisempia palveluita, jotka sopeutuvat kunkin ihmisen elämäntilanteeseen eikä päinvastoin.

Asumismuotojen on oltava monipuolisia, ettei tarvitse valita mustavalkoisesti kodin tai laitoshoidon väliltä. Palveluasuminen ja erilaiset päivä- ja lyhytaikaishoitopaikat on saatava yhä useamman ulottuville. Näiden lisäksi näkisin mielelläni tulevaisuudessa aivan uuden tyyppisiä yhteisöllisiä asumismuotoja, joissa voisi toimia erilaisia eri-ikäisiä ihmisiä yhteen kokoavia yhteisön olohuoneita.

Vanhustenhuollon kotipalvelun huolestuttava tilanne on noussut voimakkaasti esiin. Kotipalvelun on tulevaisuudessa oltava niin hyvin resurssoitua, että se voi olla aidosti kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää. Palvelutarpeen arvioinnin ei pidä lähteä ainoastaan valmiiden palvelupakettien tarjoamisesta. Esimerkiksi kauppa-, pyykki- tai ateriapalvelun sijaan asiakkaalle voitaisiin tarjota mahdollisuutta tehdä näitä itse yhdessä tukihenkilön kanssa. Uskon, että kynnys avun vastaanottamiseen madaltuu. On helpompi ottaa tukea vastaan arkisten askareiden hoidossa, kuin antaa näiden hoitaminen kokonaan ulkopuoliselle.

Nämä visiot voivat kuulostaa utopistisilta, mutta uskon niiden olevan lopulta myös taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja. Ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin korjaaminen. Palveluiden järjestäminen kotiin annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avo- ja kuntoutuspalveluilla ehkäisee raskaampaa laitoshoitoa.

Ihmisten ei pidä pelätä vanhenemista. Hyvinvointivaltiomme perustuu siihen ajatukseen, että kaikki saavat yhtä hyvät ja laadukkaat palvelut taustaan tai rahapussin paksuuteen katsomatta. Jotta ihmiset voivat turvautua palveluihin silloin kun niitä tarvitaa, tulee näiden olla kohtuuhintaisia. Seuraavalla hallituskaudella tuleekin asiakasmaksuihin saada pelisäännöt.

Sosiaalialan ammattilaisena kannan huolta myös työntekijöiden jaksamisesta. Työtä on paljon ja se vaatii rautaista ammattitaitoa. Eniten henkilöstöä rasittaa riittämättömyyden tunne ja se, ettei ehdi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi.

Laadukkaita palveluita ei ole ilman osaavia työntekijöitä. Huolehditaan siitä, että heitä on myös jatkossa.

 

Miia Nahkuri