Yhdenvertaisuuden edistäminen ei koske ainoastaan vähemmistöjä, vaan se tekee kunnasta ja yhteiskunnasta paremman kaikille

Miian mietteitä
Riihimäki Pride 16.6.2023

Eilen oli Riihimäki Pride 2023.

Sain tuoda tähän iloiseen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumaan kaupungin tervehdyksen

Rakkaat riihimäkeläiset ja kaikki paikallaolijat, Riihimäki tehdään yhdessä! Myös tämä tapahtuma tehdään yhdessä ja olen valtavan iloinen nähdessäni tässä tapahtumassa niin paljon yhteistyötahoja ja teitä kaikkia aktiivisia ihmisiä! Kaupungin puolesta haluan heti aluksi kiittää teitä kaikkia.

Riihimäki Pride on ennen kaikkea kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuu edelleen syrjintää, niin lainsäädännössä kuin muissakin yhteiskunnan rakenteissa. Ja arvoisat kuulijat, vain siksi, että jokin asia ei ole laitonta, se ei tarkoita, että se olisi hyväksyttävää. Tästä syystä me tarvitsemme myös asenne- ja ilmapiirimuutosta.

Kaupungin osallistuminen Pride-tapahtumaan perustuu haluun edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tunnistetaan entistä vahvemmin osaksi laajempaa hyvinvointia, ja tämä vastuu kasvaa erityisesti sote-uudistuksen myötä. Yhdenvertaisuuden edistäminen ei koske ainoastaan vähemmistöjä, vaan se tekee kunnasta ja yhteiskunnasta paremman kaikille.

Kun kaikilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua täysimääräisesti yhteiskunnan rakentamiseen ja hyödyntää potentiaaliaan, se edistää taloudellista kasvua, luovuutta ja innovaatiota. Vähemmistöjen oikeuksien vahvistaminen luo yhteiskunnan, jossa kaikki voivat menestyä ja johon kaikki voivat osallistua tasavertaisina jäseninä. Vähemmistöjen tukeminen ei vähennä kenenkään muun tärkeyttä tai hyvinvointia eikä vähennä kenenkään muiden oikeuksia.

Ihmisoikeuksien puolustaminen ja niiden parantaminen vaatii pitkäjänteistä työtä.  Yhdenvertaisuuden eteen meidän pitää pystyä käymään avointa keskustelua, koska usein on kyse myös tietämättömyydestä. Tiedon lisääminen sopii myös hyvin myös kunnan tehtäviin. Keskustelua tarvitaan, koska maailmassa on tällä hetkellä aivan liikaa vastakkainasettelua, kylmyyttä ja kovuutta ja liian vähän empatiaa, aitoa kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Yhteen asiaan meistä jokainen voi vaikuttaa ja se on oma käytös: Me voimme vaatia ihan jokaiselta hyviä käytöstapoja ja toisen ihmisen kunnioittamista.

Rakkaat kuulijat, maailma on muutettava!

Riihimäen kaupungin strategian mukaan, me muutamme maailmaa ja kaupungin yksi tärkeimmistä arvoista on rohkeus. Vaikka maailmaa voi muuttaa yksikin rohkea ihminen, on sen muuttaminen niin paljon helpompaa kun rohkeita ihmisiä on enemmän ja totta tosiaan tästä kaupungista löytyy paljon rohkeita ihmisiä. Kiitos teille kaikille rohkeudestanne!

Ja vielä yksi tärkeä asia: olet hyvä juuri sellaisena kuin olet! Se on Riihimäki Pride-tapahtuman tärkeimpiä viestejä meille kaikille, sinulle ja minulle.

Aurinkokunnan rohkeimman ja kauneimman, suuren pikkukaupungin Riihimäen puolesta haluan toivottaa teille kaikille ihania Pride-juhlia ja rakkauden täyteistä kesää! Maailma ja ihmiset ansaitsevat enemmän rauhaa ja rakkautta! Muutetaan maailmaa, hauskuutta unohtamatta! Kiitos!