Vaaliteemat

Alta löydät vuoden 2022 aluevaaliteemat

Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Olen ehdolla Kanta-Hämeen hyvinvointialueella.

Oikea-aikaiset ja kaikille saavutettavat palvelut luovat hyvinvointia.

Olen oman työuran aikana todistanut useasti sen, kuinka tärkeää on oikea aikainen hoito ja avun saanti. Palveluiden tulee olla helposti saavutettavasti; tarvitaan riittävä määrä palvelupisteitä ja niiden tulee sijaita hyvien kulkuyhteyksien päässä. Ihmisten pompottelusta ei hyödy kukaan, nyt on aika koota palvelut aidosti ihmisten tarpeiden ympärille. Meillä on tästä jo hyviä esimerkkejä, kuten perhekeskukset ja yhteispäivystykset. Palvelut ovat ihmisiä varten.

Panostetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Laadukkaiden peruspalveluiden lisäksi tulee tukea järjestötoimijoita. Järjestöillä on osaamista sekä tietoa, jota kannattaa hyödyntää mm. palveluiden kehittämisessä. Lupaan edistää myös erilaisia keinoja, joilla kaikki voivat vaikuttaa alueen palveluiden kehittämiseen.

Vahvistetaan yhteistyötä Kanta-Hämeen parhaaksi.

Lupaan toimia valtuutettuna yhteistyön ja luottamuksen rakentajana. Politiikassa on kyse arvoista, mutta myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Kokeneena päättäjänä tiedän, että yhteistyön ja luottamuksen kautta syntyvät parhaat ratkaisut. Yhteistyötä tarvitaan päättäjien, alueen asukkaiden sekä kaikkien eri toimijoiden välillä.

Alta löydät vuoden 2021 kuntavaaliteemat

Hyvinvoiva ja osallistava Riihimäki

Panostetaan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Laadukkaiden peruspalveluiden lisäksi tulee kaupungin tukea järjestötoimijoita. Lupaan edistää myös erilaisia keinoja, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa Riihimäen kehittämiseen.

Yhteistyöllä eteenpäin

Lupaan toimia valtuutettuna yhteistyön ja luottamuksen rakentajana. Politiikassa on kyse arvoista, mutta myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Yhteistyötä tarvitaan päättäjien, kuntalaisten sekä kaikkien eri toimijoiden välillä.

Elinvoimainen Riihimäki on rohkea uudistaja

Nähdään erilaiset haasteet myös mahdollisuuksina muuttaa kotikaupunkia parempaan suuntaan. Uudistustyötä tulee tehdä myös historiahengessä, kaupungin vahvuuksia kasvattaen ja kunnioittaen. 

Rohkeudella ja sydämellä

Rohkeus puolustaa heikommassa asemassa olevia on aina vienyt minua eteenpäin. Tämä rohkeus kasvoi tehdessäni töitä sosiaalialalla ja siksi lähdin mukaan politiikkaan noin 10 vuotta sitten. Lupaan jatkossakin toimia tämän mukaisesti.

Alta löytyvät vuoden 2019 eduskuntavaaliteemat

Sosiaaliturvan uudistaminen (Katso vaalivideo tästä.)

Tällä hetkellä sosiaaliturvajärjestelmämme on joustamaton ja monimutkainen. Uudistetaan järjestelmää yksinkertaisemmaksi niin, että se turvaa toimeentulon muuttuvissa elämäntilanteissa. (Lue: Vaaliteema 1: Yleisturva kaikkiin elämäntilanteisiin)

Yhteistyö (Katso vaalivideo tästä.)

Suomen vahvuus on aina ollut puolueiden ja muiden tahojen välisessä yhteistyössä. Isoja, rohkeita uudistuksia, jotka ulottuvat yli vaalikausien, voidaan viedä eteenpäin vain yhdessä sopimalla. (Lue: Vaaliteema 2: Yhteistyö)

Hyvinvointi (Katso vaalivideo tästä.)

Tarvitsemme hoitotakuun, jonka mukaan hoitoon on päästävä viikon kuluessa. (Lue: Vaaliteema 3: Hyvinvointi)

Osaaminen (Katso vaalivideo tästä.)

Tarvitsemme maksuttoman toisen asteen koulutuksen sekä jatkuvan oppimisen uudistuksen. (Lue: Vaaliteema 4: Osaaminen)