Vaaliteemat

Hyvinvoiva ja osallistava Riihimäki

Panostetaan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Laadukkaiden peruspalveluiden lisäksi tulee kaupungin tukea järjestötoimijoita. Lupaan edistää myös erilaisia keinoja, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa Riihimäen kehittämiseen.

Yhteistyöllä eteenpäin

Lupaan toimia valtuutettuna yhteistyön ja luottamuksen rakentajana. Politiikassa on kyse arvoista, mutta myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Yhteistyötä tarvitaan päättäjien, kuntalaisten sekä kaikkien eri toimijoiden välillä.

Elinvoimainen Riihimäki on rohkea uudistaja

Nähdään erilaiset haasteet myös mahdollisuuksina muuttaa kotikaupunkia parempaan suuntaan. Uudistustyötä tulee tehdä myös historiahengessä, kaupungin vahvuuksia kasvattaen ja kunnioittaen. 

Rohkeudella ja sydämellä

Rohkeus puolustaa heikommassa asemassa olevia on aina vienyt minua eteenpäin. Tämä rohkeus kasvoi tehdessäni töitä sosiaalialalla ja siksi lähdin mukaan politiikkaan noin 10 vuotta sitten. Lupaan jatkossakin toimia tämän mukaisesti.

Alta löytyvät vuoden 2019 eduskuntavaaliteemat. 

Sosiaaliturvan uudistaminen (Katso vaalivideo tästä.)

Tällä hetkellä sosiaaliturvajärjestelmämme on joustamaton ja monimutkainen. Uudistetaan järjestelmää yksinkertaisemmaksi niin, että se turvaa toimeentulon muuttuvissa elämäntilanteissa. (Lue: Vaaliteema 1: Yleisturva kaikkiin elämäntilanteisiin)

Yhteistyö (Katso vaalivideo tästä.)

Suomen vahvuus on aina ollut puolueiden ja muiden tahojen välisessä yhteistyössä. Isoja, rohkeita uudistuksia, jotka ulottuvat yli vaalikausien, voidaan viedä eteenpäin vain yhdessä sopimalla. (Lue: Vaaliteema 2: Yhteistyö)

Hyvinvointi (Katso vaalivideo tästä.)

Tarvitsemme hoitotakuun, jonka mukaan hoitoon on päästävä viikon kuluessa. (Lue: Vaaliteema 3: Hyvinvointi)

Osaaminen (Katso vaalivideo tästä.)

Tarvitsemme maksuttoman toisen asteen koulutuksen sekä jatkuvan oppimisen uudistuksen. (Lue: Vaaliteema 4: Osaaminen)